Nedströms

Översikt

Översikt

Nedströms

Genom att de säkerställer mycket hygienisk drift är Grundfos serie hygienpumpar det naturliga valet för hantering av raffinerade produkter under nedströmsprocesser. Pumparna pumpar varsamt och precist mediet genom separations-, återvinnings- och reningsprocesserna för att få en slutprodukt av högsta kvalitet.

Beroende på processens flöde och tryck kan enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar ta bort den separerade vätskan och transportera den raffinerade produkten vidare till nästa processteg. Mycket viskösa och skjuvningskänsliga medier hanteras effektiv av robusta lobpumpar, som garanterat är varsamma mot produkten.

Grundfos erbjuder hygienpumplösningar för filter-, membran- och destilleringsapplikationer specifikt för renings- och steriliseringsprocesser vid produktion av vatten för injicering (WFI).

Grundfos pumpar hanterar alla produkter med stor varsamhet för att bibehålla både renhet och produktegenskaper och säkerställer samtidigt hög tillförlitlighet i anläggningen och optimerad energiförbrukning.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL