Distribution

Översikt

Översikt

Det är mycket viktigt att säkerställa rätt balans mellan självdrivna system och tryckzoner i distributionssystem för vatten. Grundfos pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och varierande flöden och kan instaleras torrt eller dränkt. Den precisa hanteringen av tryckzoner som Grundfos serie Hydro MPC erbjuder med flerstegs tryckstegringssystem med vertikala flerstegs centrifugalpumpar (CR) säkerställer systemets driftsäkerhet och minimerar påkänningarna på systemet.

Grundfos serie med nivåregulatorer erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar och vi kan också hjälpa till med desinficering med ozon. UV-strålning i lämplig dosering har också visat sig vara ett effektivt sätt att eliminera bakterier och virus utan att giftiga biprodukter bildas.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Den beaktade teknikapplikationen säkerställer bästa möjliga anpassning till dina pumpkrav. Grundfos dränkbara flerstegspumpar för samman pumpstyrenheter (MPC-reglering), externa frekvensomformare (CUE) för drivenheter med variabla varvtal, motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och anpassa till ändrade förhållanden och en flexibel stamslang för att minimera systemfriktionen.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar
Nedladdningar

Nedladdningar

 

behovsdriven distribution

Behovsdriven distribution

Tillförlitlig och kostnadseffektiv vattendistribution.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Fall
Nyheter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL