Desinficering

Översikt

Översikt

Desinficering uppnås både genom att filtrera bort skadliga mikrober och genom att tillsätta desinficerande kemikalier in sista steget vid rening av dricksvatten. Vattnet desinficeras för att döda alla patogener som passerar genom filtren. Offentlig vattenförsörjning måste i de flesta länder bibehålla en rest av desinficeringsmedel genom hela distributionssystemet, i vilket vattnet kan vara kvar i flera dagar innan det når konsumenten.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2).

Grundfos kan leverera pumplösningar för att hantera väldigt varierande flödeskrav för det vatten som ska behandlas, från väldiga pumpar med delat hus och pumpar för blandade flöden, där fokus ligger mer på att flytta vatten än att öka trycket, till vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR) – och omfattar alla prestandakrav där emellan.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL