Kulturprodukter

Översikt

Översikt

Kulturprodukter

Kulturprodukter, såsom yoghurt och gräddfil måste hanteras mycket varsamt för att bevara de enskilda kulturerna och skydda eventuella frukter och bär. Detta gör Grundfos serie med hygienpumpar mycket lämplig för denna specifika applikation. Under hela processen – från mjölkmottagning till paketering – utförs doseringen såväl som hanteringen med stor precision och varsamhet och säkerställer att din slutliga produkt har hög kvalitet.

Mjölkmottagning: I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Mjölkbehandling: Under behandlingsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar mjölken från en tank till nästa, medan en pump med axiellt inlopp medger snabb uppvärmning av mjölken för att döda alla bakterier – och en lika snabb kylningsprocess. Snabb pastörisering är mycket viktig för att skydda mjölkens smak.

Process: Varsam hantering är viktigast vid hantering av kulturprodukter. Framför allt måste pumparna säkerställa att den alltmer viskösa vätskan inte exponeras för skakningar som kan förstöra den karakteristiska konsistensen. Sedan är det också viktigt att alla hela bär bevaras. Grundfos lobpumpar har utvecklats för att göra både och – och gör det mycket varsamt. Dessutom klarar de högkvalitativa pumparna att precist dosera kultur och eventuella färgämnen, frukter och bär.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Tvåvingade lober är särskilt konstruerade för att bevara hela bär vid produktionen av kulturprodukter.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.

 

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL