Kylning

Översikt

Översikt

Kylning

Genom att de kan hantera temperature på ned till -40 °C, är Grundfos centrifugalpumpar lämpliga för praktiskt taget alla applikationer där kylning är en viktig del av processen.

Standard enstegs och flerstegs centrifugalpumpar cirkulerar effektivt vätskor ned till -20 °C. Lägre vätsketemperaturer måste hanteras försiktigare för att undvika materialpåkänningar i pumpkonstruktionen – och därmed eliminera oväntad och dyrbar stilleståndstid. För just denna utmaning erbjuder Grundfos robusta pumpar och särskilda materialval som kan hantera temperaturer ända ned till -40 °C.

Alla kylmedelspumpar kan förses med frekvensomformare, vilket säkerställer tillförlitlig temperaturstyrning i kylsystem. Den särskilda serien omfattar även kompakta pumpar som är idealiska för mycket tillförlitlig kylning av t.ex. dialysutrustning liksom större modeller för krävande industriprocesser.

Naturligtvis kan alla pumpar för inbyggnad i medicinsk utrustning levereras med tillämpliga certifieringar.

Grundfos serie med mycket tillförlitliga kylpumpar omfattar även praktiskt taget underhållsfria varianter. Den magnetiskt drivna kylpumpen kan till exempel användas för kylning av vindkraftverk där driftsäkerhet och lång livslängd är mycket viktigt.

 

Viktigt

Vid både mycket höga och mycket låga temperaturer är det mycket viktigt att noga överväga den typ av gummi som ska användas i just den applikationen. Det samma gäller om olja utgör en del av processen eftersom vissa typer av gummi kan lösas upp av olja.

I öppna system såsom kyltorn är det viktigt att beakta risken för kontaminering.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL