Kemisk behandling - vattenförsörjning

Översikt

Översikt

Kemisk desinficering används vid vattenbehandling för att betydligt minska antalet mikroorganismer och därmed förbättra vattenkvaliteten.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockuleringstekniker, desinficeringstekniker och pH-justering. Dessutom erbjuder Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system.

Flytta vatten för behandling ställer många krav på en pumplösning och Grundfos pumpsystem sträcker sig från väldiga dränkbara pumpar, där fokus ligger mer på att flytta vatten än att öka trycket, till vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR) – och omfattar alla prestandakrav där emellan.

På grund av de korrosiva egenskaperna hos många av de kemikalier som används, måste en doseringsstation vara konstruerad för de specifika kemikalierna. Grundfos har specialistkunskaper för att göra detta och kan skräddarsy en doseringsstation som använder kemikalier såsom antingen koncentrat eller som torra kemikalier, byggd efter dina krav, tillämpliga säkerhetsprocedurer, kemisk lagring och ditt befintliga system.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2).

Förbättringar av vattenkvaliteten med ett effektivt, ekonomiskt system för torrmaterialpreparering används allt mer för vattenbehandling. Grundfos kan leverera PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel eller polyelektrolyter.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Relaterade produkter
Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


profilbroschyr om vattenförsörjning

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL