Kemisk behandling - spillvatten

Översikt

Översikt

Kemisk behandling är en del av den totala behandlingen av spillvattnet och används i de flesta avloppsreningsverk för att höja avloppsvattnets kvalitet och säkerställa optimala livsbetingelser för bakterier.

Valet av den kemiska metod som ska användas beror på utsläppskraven och omfattar huvudsakligen kemisk avskiljning av fosfor och reglering av pH-värdet. Andra användningar omfattar tillförsel av kolkälla, om tillgänglighet på kol är en begränsande faktor vid den biologiska omvandlingen av nitrat till kvävgas.

På grund av de otrevliga egenskaperna hos många av de kemikalier som används, måste en doseringsstation vara konstruerad för de specifika kemikalierna. Detta sker med hänsyn tagen till tillämpliga säkerhetsåtgärder liksom till utformningen av lagerutrymmet för kemikalier, doseringspumpar, mixrar och rörledningar.

Grundfos har specialistkunskaper för att göra detta och kan skräddarsy en doseringsstation som använder kemikalier såsom koncentrat, färdiga lösningar eller torra kemikalier, byggd efter dina krav, tillämpliga säkerhetsprocedurer, kemisk lagring och ditt befintliga system.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen och doseringssystemet. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL