Brygghus

Översikt

Översikt

Brygghus

Grundfos serie med specialiserade pumpar för bryggeriapplikationer erbjuder mycket tillförlitlig drift under hela bryggprocessen – från blandning av råmaterialen till den kritiska ölprocessen i jästankarna.

Blandningsprocessen, som karakteriseras av höga temperaturer och dåliga inloppsförhållanden, kräver extremt robusta pumpar som klarar sin uppgift. Grundfos unika brygghuspumpar av rostfritt stål klarar just detta – och kan hantera slitaget från de fasta ämnen som finns i blandningen. Resultatet av denna noggrant konstruerade centrifugalpump är effektiv vätsketransport i mycket krävande miljöer och ett lång produktlivslängd.

När brygden når jästankarna blir hygienen en allt viktigare faktor. Grundfos hygiencentrifugalpumpar är idealiska för den kritiska jäsningsprocessen där inträngning av externa bakterier måste förhindras till varje pris. Den unika hygieniska designen erbjuder en yta som är helt fri från skarvar och kanter för att säkerställa att inga bakteriepartiklar kan ansamlas inuti pumpen.

Lika viktigt är att alla Grundfos hygienpumpar är CIP-kompatibla, vilket ger enkel och effektiv rengöring av tankarna, rörledningarna och processlinjer utan att utrustningen behöver demonteras. Detta medger att du kan optimera satsvis drift och minska den följande stilleståndstiden till ett absolut minimum.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet.
  • Välj SiC/SiC mekaniska tätningar om oxiderande desinficeringsmedel frigör bakterier.

 

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL