Pannmatning

Översikt

Översikt

Panna

Produktionslinjer är starkt beroende av effektiv och tillförlitlig panndrift. Det är därför som Grundfos robusta matningspumpar för ångpannor, hetvattenpannor och värmeoljepannor särskilt har konstruerats för att erbjuda optimal prestanda även under de mest extrema förhållanden.

Alla Grundfos matningspumpar kan utrustas med en integrerad frekvensomformare för att optimera processer vad gäller temperatur, trycknivå och ångkvalitet. Om behandling av vattnet utgör en del av processen, kan doseringspumpar säkerställa mycket precis dosering av alla tillsatser.

Ånga: När det gäller matningspumpar är ångpannor bland de tuffaste och mest utmanande applikationerna. Processen omfattar högt tryck, hög omgivande temperatur och ett betydande antal start och stopp som utsätter pumpen för påkänningar. För att anpassas till de extrema förhållandena har Grundfos flerstegs matningspumpar optimerats med avseende på alla aspekter och klarar även att effektivt hantera dåliga inloppsförhållanden. Pumparna kan vidare levereras med luftkyld överdel som skyddar axeln mot skador orsakade av de höga temperaturerna – och med en övervakning av processen som varnar för eventuella avvikelser.

Hetvatten: Grundfos enstegs shuntpumpar för hetvattenpannor hanterar temperaturer på upp till 110 °C och säkerställer att alla processer som kräver hetvatten får tillräcklig försörjning – och att vattentemperaturen i pannan är konstant.

Värmeöverföringsolja: Värmeöverföringsolja är ett mycket lämpligt alternativ till ånga i många processer, särskilt när ett mycket högt tryck krävs. Grundfos serie med matningspumpar för applikationer med värmeöverföringsolja hanterar temperaturer på upp till 240 °C och omfattar både enstegs- och flerstegsmodeller.

 

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL