Biologisk behandling

Översikt

Översikt

Biologisk behandling är den metod som vanligen används för ytterligare behandling av spillvatten för att ta bort stora mängder organiskt material och näringsämnen efter mekanisk behandling och är en av de största och mest kostnadskrävande delarna av ett avloppsreningsverk.

Processen med aktiverat slam, som är den vanligaste biologiska behandlingen, utnyttjar tillväxten av specifika flockbildande bakterier som lever suspenderade i spillvattnet. För att skapa optimala förhållanden för bakterierna, är en viss kvarhållningstid nödvändig för spillvatten och slam, för att de biologiska processerna ska ske.

Vid biologisk behandling cirkulerar bakterier mellan olika processzoner vilka förser dem med specifika levnadsförhållanden. De olika zonerna använder aeroba, anoxiska och anaeroba förhållanden för att utnyttja olika biologiska processer för borttagning av organiska ämnen och näringsämnen, såsom kväve och fosfor.

För cirkulation av spillvatten mellan dessa zoner håller Grundfos SRP-återcirkulationspumpar stora flöden vid låg uppfordringshöjd tillförlitligt i rörelse. För att undvika att bakterieflockarna sedimenterar erbjuder Grundfos AFG omrörare en optimal, energieffektiv lösning för omrörning i stora tankar och skapar ett bulkflöde med nästan jämn flödeshastighet och begränsad risk för döda zoner.

För luftning av spillvatten vid biologisk behandling erbjuder Grundfos fasta eller indragbara system med diffusorer för fina bubblor för effektiv syreöverföring. Den självaspirerande AeroJet är tillverkad av rostfritt stål och finns även för luftning av spillvatten, vilken hanterar både omrörning och luftning.

När tankens utformning inte medger användning av omrörare, erbjuder Grundfos mixrar AMD och AMG en robust konstruktion med korrosionssäkra material, enkel service och enkelt underhåll samt problemfri drift i svåra miljöer.

Återcirkulation av slam från den sekundära reningen till den aerobiska tanken är en viktig process i processen för aktiverat slam. Detta kan tillförlitligt hanteras av Grundfos serier med SE/SL-, S- och KPL/KWM-pumpar, vilka är särskilt konstruerade för hållbar användning och flödeshantering och kan installeras torrt eller dränkt. Drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) kan tillföras, beroende på den specifika styrstrategin vid behandlingsanläggningen.

Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika tekniker. Dessa pumpar kan användas för pH-justering i processtanken och för dosering av substrat, t.ex. för att hålla igång borttagning av biologiskt fosfor och denitrifiering.

Sekundär rening.

Efter biologisk behandling måste det behandlade vattnet separeras från det aktiverade slammet, vilket sker under den sekundära reningen. Det aktiverade slammet är något tyngre än vatten och avskiljningen sker genom att låta slamflockarna sedimentera med hjälp av gravitationen, vilket underlättas av reningsanordningens design för att säkerställa låg turbulens och hastighet.

Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar med Vortex-pumphjul kan hantera koncentrationer av torr substans på upp till 5 % för returpumpningen av slam. Drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) kan tillföras, beroende på den specifika styrstrategin vid behandlingsanläggningen.

Huvuddelen av det sedimenterade slammet återförs sedan till processtanken för att utnyttjas ytterligare en gång, och en mängd motsvarande den dagliga produktionen pumpas till slamhanteringen. Återcirkulationen av slam säkerställer att en viss slamålder uppnås på grund av dess förmåga att rengöra spillvattnet effektivt.

Kemikalier och polyelektrolyter kan tillsättas för att inducera koagulation och förbättra slamsedimenteringens hastighet. Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockulerings- och avskiljningstekniker och pH-justering, samt PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel och polyelektrolyter.

Grundfos har specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av lösningen för din processtank. Datorstödda hydrodynamiska (CFD) simuleringar kan användas för att optimera den totala hydrauliska lösningen för luftning och omrörning. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL