Returspolning

Översikt

Översikt

Returspolning avser omvänd pumpning av vatten, till exempel för regelbunden spolning av filter. Grundfos kan leverera pumplösningar som ger mycket stark kraft med välutförda spolningstider och hastigheter som krävs för effektiv returspolning.

Returspolning är en form av förebyggande underhåll för att förhindra ytterligare igensättning av filtermediet. Returspolning i vattenbehandlingsanläggningar är en automatisk process, som vanligen körs av programmerbara logiska styrenheter (PLC). Returspolningscykeln utlöses vanligen när differentialtrycket över filtret överstiger ett inställt värde.

Grundfos kan leverera pumplösningar för att hantera väldigt varierande flödeskrav för returspolning, från väldiga pumpar med delat hus och pumpar för blandade flöden, där fokus ligger mer på att flytta vatten än att öka trycket, till vår mycket framgångsrika vertikala flerstegspump (CR) – och omfattar alla prestandakrav där emellan.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

Pumpar för vattenbehandling

Pumpar för vattenbehandling

Vattenbehandling med pumpen är ett centralt element.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL