Hur Grundfos digitala verktyg hjälper installatörer att möta sin största utmaning

Franska installatören Damien Languille är stolt över att möta sina kunders förväntningar. Tidsbristen utgör dock en av hans största utmaningar. Men tack vare appen GO Install från Grundfos kan han möta denna utmaning och se till att kunderna blir nöjda. Se hans berättelse här.