Produkter

Produkter

Produkter

Grundfos erbjuder många olika produkter för flera olika applikationer. Våra pumpar är konstruerade för att ge överlägsen driftsäkerhet och uppfyller eller överträffar gällande regler beträffande energieffektivitet.

För att leverera en komplett lösning erbjuder vi även ett omfattande utbud av drivenheter, styrenheter, energieffektiva motorer och givare, som tillsammans erbjuder problemfri funktionalitet och integrering. Med vår omfattande service och originaldelar hittar du exakt det du behöver för att få jobbet gjort på rätt sätt.

Tema

Pumphandbok

Tema: Grundfos pumphandbok

Vilka är kraven på kapaciteten hos en centrifugalpump? Hur hanterar man viskösa vätskor? Vilket är det bästa sättet att minimera oljud och vibrationer?

Vår pumphandbok tar inte bara upp grunderna för pumpkonstruktion utan går även på djupet vad gäller detaljerna kring dimensionering av pumpar och pumpsystem. Ladda ned handboken för att få svar på många tekniska pumpspecifika frågor.

Ladda ned

Ladda ned Grundfos pumphandbok

Vilka är kraven på kapaciteten hos en centrifugalpump? Hur hanterar man viskösa vätskor? Vilket är det bästa sättet att minimera oljud och vibrationer?

Ladda ned (på engelska)