Datasnåla BIM-resurser

Bygger en lättare, mer tidseffektiv arbetsfil

Din utmaning:

BIM är ett värdefullt verktyg för hantering av alla delar av en byggnads livscykel. Det tillhandahåller realistiska simuleringar av alla uppgifter rörande konstruktion, uppförande, driftsättning och drift. Men BIM-resurser är ofta baserade på 3D-ritningar från utvecklingen av produkten, det vill säga pumpen. Detta resulterar i dataintensiva filer med mängder av detaljerad information om pumpens utseende, vilket har föga värde för BIM-användare.

Vår lösning:

Grundfos har avsiktligt byggt upp BIM-resurser från grunden, för att säkerställa att de är datasnåla och innehåller data som är relevanta för dem som använder modellerna. Grundfos BIM-resurser är ett datasnålt koncept som kan rendereras med upplösning som passar dina behov preferenser. Åtkomst till all relevant information rörande service och underhåll ingår i modellen, vilket gör att arbetet går snabbt och ger exakt geometri och exakta driftsdata.


Välj rätt resurs

Grundfos BIM-datauppsättningar är uppbyggda som typkataloger och innehåller samtliga standardvarianter. Det gör att du snabbt kan växla mellan produktstorlekar om systembehover ändras under konstruktionsfasen.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress