Grundfos svavelvätereducering

Löser H2S-problem baserat på faktiska driftsförhållanden

Svavelväte orsakar dålig lukt och korrosion i avloppssystem, men kan också vara en allvarlig hälsorisk för driftpersonal. Förekomst av svavelväte beror på många olika faktorer, vilket gör att denna typ av problem är svåra att förutse.

Grundfos svavelvätelösning har automatisk övervakning av faktiska förhållanden i avlopp och gatubrunnar. Den mäter all förekomst av H2S i gatubrunnen. Baserat på dessa mätningar fastställs optimal dosering, som sedan används i spillvattnet de följande dagarna. Över tid anpassas doseringen efter daglig och säsongsbaserad variation.

Vad blir resultatet? Effektivt avlägsnande av dålig lukt och korrosion samt reducerad kemikalieförbrukning. Och eftersom Grundfos svavelvätelösning är helt automatisk behöver driftpersonalen inte använda sin dyrbara tid till att mäta H2S-nivåer eller justera doseringen av kemikalier.

SE VÅR ANIMERADE FILM OM DETTA PROBLEM

Svavelvätebildning i avloppssystem är en komplex process. I vår animerade film får du en kortare introduktion i detta ämne.


HELT INTEGRERAD OCH NYCKELFÄRDIG LÖSNING

Grundfos svavelvätelösning består av flera helt integrerade Grundfos-komponenter. Klicka på länkarna nedan för mer information och tekniska data om komponenterna.

Grundfos Remote Management (GRM)

Internetbaserad övervakning och reglersystem för pump-installationer i till exempel spillvattenapplilkationer.


Gå till produktsidan


Grundfos pumpstyrning Dedicated Controls

Komplett pumpreglering för spillvattentillämpningar, vilken kan konfigureras för många olika uppgifter.


Gå till produktsidan


SMART Digital doseringspump


Digital membrandoseringspump som ger extremt korrekt dosering (även vid mycket små vätskevolymer).


Gå till produktsidan


CIM/CIU kommunikationsenhet

Medger datakommunikation mellan pumpar, tryckstegrare och styrenheter genom öppna och kompatibla nätverk.

Gå till produktsidan

Vill du veta mer?

Behöver du mer information? Vill du diskutera en specifik installation? Eller vill du ha en tryckt kopia av broschyren? Kontakta oss så ska vi hjälpa dig med den information du söker, eller så planerar vi ett möte och visar hur Grundfos svavelvätereducering kan bidra till din verksamhet.


MER FAKTA I VÅR BROSCHYR OM SVAVELVÄTE

Hur påverkar tvåvärt järn (FE2+) svavelvätebildningen? Och
vilka möjligheter finns det att eliminera problem med svavelväte? Ladda ned vår broschyr om Svavelväte och läs om hur man identifierar och löser problemet.


FÖRDELAR

  • Effektiv
  • Ekonomisk
  • Lätt att använda
  • Arbetsbesparande

Vi har samlat intressant och nyttig information samt bra verktyg som underlättar ditt arbete på en och samma sida.