Upplands Väsby kommun

Overview_TEXT

Översikt

Grundfos hjälper Upplands Väsby Kommun effektivisera pumpstation

I slutet av 2011 fick Grundfos tillsammans med SH-Bygg i uppdrag av Upplands Väsby Kommun att bygga om en gammal och uttjänt pumpstation som var överdimensionerad för sitt syfte.

De tre gamla pumparna om 17,5 kW vardera skulle nu ersättas med två stycken moderna Grundfos SE1 pumpar på 5,5 kW. Detta fick naturligtvis till följd att stationen nu skulle ha en avsevärt bättre verkningsgrad och funktion, samt att en energibesparing skulle göras som nästan motsvarade lönen för en förskollärare.

6 månader senare så kom bygget i gång. Förberedelserna var rigorösa, allt skulle tajmas in i minsta detalj. Grävmaskiner rullades in, byggbodar sattes upp. Bajamajor ställdes fram och byggströmmen kopplades in. Sedan var det klart för det första spadtaget. Kablar, kablar och kablar. Rena spagettin under ytan. Men SH-Byggs killar är luttrade och med van hand manövrerade grävmaskinsföraren sin stora skopa utan att gräva av någon kabel. Väl nere på 6 meters nivån frilades tryckrören. Efter det var det dags att få till förbipumpningen. Pumphuset tillkallas och löste problemet med de 50 sekundlitrarna som skulle bort.

Grundfos servicetekniker Klas-Åke Freden och Magnus Lindström var på plats och tillsammans med SH-Bygg kunde de efter mycket slit och bök lossa huset från golvet och lyfta bort det för deponering på tippen. Allt som gick att återvinna återvanns och resten skickades till förbränning efter gängse regler. Sedan var det dags att ta bort golvet. Ett ganska så besvärligt arbete men med Klas-Åkes gedigna kompetens kapades det helt sonika av med en rejäl vinkelslip. Golvet var nu loss och lyftes av med hjälp av en grävmaskin.

Magnus och Klas-Åke rensade sedan bort allt skrot och gjorde klart för en bottenjustering. 1,5 ton betong bildade en plan yta som den nya stationen nu vilar stadigt på. Efter det var det dags att anpassa tryckrören. Inkommande rör i diameter 400 mm anpassades och plastades fast. En avstängningsventil stor som en Folkabuss togs bort och ett nytt rör monteras dit. Därefter ställdes den nya stationen på plats och fylldes upp med betong för att förhindra att den flyter upp. Drygt 4 ton betongen rännades ner mellan den gamla och den nya stationen. Efter betongen härdat var dags att fylla igen det gigantiska hålet.

När det var är klart kom SH-Bygg, och började mäta ut för att gjuta plattan för huset. Singelbädden skulle paddas till rätt bärighet och täthet. Mer betong, igen till rätt nivå och därefter 3 veckor av härdning. Sedan var det äntligen dags för att lyfta huset på plats. Lyftet går galant, och huset sänks ned på den nya grunden.

Efter detta var det dags för elektrikern. All matning ska fram. Efter att alla kablar kommit på plats igen kunde Grundfos servicetekniker Peter Johannisson genomföra inkopplingen mot kommunens Scada program och driftsätta pumpstationen.

Ämne:

Ombyggnation av pumpstation

Land/Region:

Upplands Väsby

Företag:

Upplands Väsby Kommun

Citat UVK
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL