Smedjebacken - En miljövänlig kommun

Overview_TEXT

Översikt

Smedjebacken är beläget i sydvästra Dalarna och i hjärtat av Bergslagen
med blånande berg och glittrande sjöar.

Kommunen har ca 11 000 invånare och är en Ekokommun där naturens
kretslopp och den biologiska mångfalden är i fokus.

2009 fick Grundfos i uppdrag av Smedjebackens Energi & Vatten att
byta ut en av vattenverkets äldre pumpar då energikostnaden var
mycket hög. Grundfos kunde erbjuda en mycket energieffektiv lösning
och besparingen för vattenverket blev enorm - så stor att kommunen
nu ska se över samtliga av sina vattenverk

Situationen
Äldre pumpar är ofta boven bakom höga energikostnader. För Smedje-backens Energi & Vatten var det inget undantag. Företaget har många Grundfospumpar i sina vattenverk och vet att de är av mycket hög kvalitét med stora möjligheter till skräddarsydda lösningar, så valet av leverantör var självklar. Även det miljötänk som Grundfos har och målet att hela tiden tillverka energisnåla produkter var också viktigt för kommunen som ligger väldigt långt fram i sitt miljöarbete.

Grundfos lösning
Uppdraget bestod i att hitta en tryckstegringslösning som kunde förse 250 hushåll med vatten. 5,7 bar skulle tryckas ut på vattennätet. Befintlig lösning bestod av en äldre pump på 22 kW som gick mellan 04.00-23.30 samt en pump på 3 kW. Idag sitter det tre energisnåla Grundfos CRE-pumpar på vardera 3 kW med integrerad varvtalsreglering. Med Grundfos Hydro Multi-E tryckstegringssystem går pump-arna in steglöst och ser till att vattenverket alltid har 5,7 bars tryck.

Installationen var mycket enkel och behövdes endast kompletteras med lite svetsarbete utöver anslutning av sug- och trycksidan.

Resultatet
Resultatet översteg vattenverkets förväntningar. Efter några småjust-eringar av trycket blev det en superanläggning. Förr betalade vattenverket för maximal förbrukning, 20 timmar per dygn. Idag betalar de endast för den verkliga förbrukningen.
“När installationen var så enkel och smidig och besparingen blev större än vi trodde ska vi nu se över alla våra vattenverk”, säger Robert Björklund, driftsansvarig på Smedjebackens Energi & Vatten. “Det finns enorma pengar att tjäna här för oss. Investeringskostnaden är betald på mindre än två år. Vi har sänkt energiförbrukningen med 60 000 kWh på ett år - och det är bara för ett vattenverk”, avslutar Björklund.

Ämne:

Smedjebacken - En miljövänlig kommun

Land/Region:

Dalarna

Företag:

Smedjebackens Energi & Vatten

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL