Munkfors Kommun

Overview_TEXT

Översikt

MUNKFORS, SVERIGE: Munkfors är ett jordbruksområde mitt i den pittoreska delen av Värmland. Munkfors kommun ligger vid den vackra Klarälvsdalgången mitt bland berg, skogar och klara sjöar. Förutom älg, rådjur, vargar och lodjur bor här ungefär 4 000 innevånare, av vilka de fl esta bor i orterna Munkfors och Ransäter.

När Munkfors kommun beslöt sig för att renovera sitt avlopps- och tryckstegringssystem vann Grundfos över två andra större aktörer på marknaden eftersom Grundfos erbjöd den rätta kombinationen av en komplett kvalitetslösning och en unik fi nansieringsmetod.

Situationen
Alla kommuner råkar då och då ut för behovet att renovera eller ersätta existerande utrustning och Munkfors är inget undantag. De lokala myndigheterna beslöt nyligen att renovera totalt 13 avloppspumpstationer och 4 tryckstegringsstationer för att bibehålla och förbättra den service som erbjuds innevånarna.


Munkfors kommun identifierade flera krav som tilltänkta anbudsgivare måste tillmötesgå. Man ville ha en enda leverantör för samtliga pumpar, ledningar, rör och pumpstyrning med GSM-övervakning och de sökte efter en typ av leasingköp. Eftersom den slutliga lösningen måste vara av högsta möjliga kvalitet, inbjöds tre tänkbara leverantörer att lämna anbud.

Grundfos-lösningen
Grundfos erbjöd en teknisk lösning av högsta kvalitet med varje detalj utförd för maximal effektivitet och pålitlighet. Ett besök på plats i början av planeringsskedet gav Grundfos personal möjlighet att föreslå fl era förbättringar som medförde en mer kostnadseffektiv och miljövänlig lösning.
Men Grundfos välkända satsning på nyskapande stannade inte med detta: som svar på kundens önskan om en speciell fi nansieringsplan, offererade Grundfos FlowRent™ - ett unikt koncept som gör att kunderna kan leasa pumpar och tillbehör med förmånliga villkor. “Till att börja med tecknar kunden ett femårigt avtal på en installerad anläggning med 20% restvärde”, säger Niclas Caspersson från Grundfos “Under hela tiden har man alltid möjlighet att göra uppgraderingar med ett minimalt behov av investeringar och detta upplägg påverkar inte balansräkningen, bara själva driftbudgeten”.

Flexibiliteten fortsätter även efter femårsperiodens slut. “Efter första perioden kan kunden välja att köpa loss hela pumplösningen genom att betala de återstående 20%”, säger Caspersson, “men de kan också förlänga kontraktet i två eller tre år med en ny leasingplan. Alternativt kan kunden välja en ny uppgradering genom att Grundfos ersätter den befi ntliga installationen med nya modeller. Detta görs enkelt genom att lägga upp en ny FlowRent™ leasingplan”.

Resultatet
Grundfos vann ordern, värd över 2 250 000 SEK. Pumparna och styrning/övervakning har beställts och arbetet på stationerna började i slutet av april 2004.

 

Ämne:

Innovation på flera nivåer säkrar stor order för Grundfos.

Land/Region:

Värmland

Företag:

Munkfors Kommun

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL