Luleå Energi

Overview_TEXT

Översikt

Luleå ligger i Norrbottens län och är Norrlands fjärde största kommun sett till folkmängden och den tredje mest tätbefolkade.

Luleå Energi säljer och distribuerar fjärrkyla i Luleå centrum. Idag nyttjar de frikyla från Stadsviken utanför Norra hamn som vid behov kompletteras med kyla från kylmaskin.

Det finns flera sätt att producera fjärrkyla. Med hjälp av värmepumpar kan man samtidigt som man producerar värme även producera kallt vatten. Ett annat sätt är absorptionskylmaskiner som drivs av fjärr-värme. Enklast och miljövänligast är dock att utnyttja kallt bottenvatten från havet eller en sjö, vilket är fallet med Luleå Energi.

Situationen
Luleå Energi AB ägs av Luleå Kommunföretag AB. Företagets uppdrag är att erbjuda sina kunder ett bekvämt liv genom fördelaktiga priser på el, värme och bredband.

2006 beslutades att uppföra en ny anläggning för komfortkyla till kunder i centrala Luleå. Valet föll, efter offentlig upphandling, på Grundfos som hade möjligheten att erbjuda en totallösning med både pumpar och frekvensomformare för älvvatten, kondenskylvatten och köldbärare från kylmaskin.

Grundfos lösning
Genom en ledning sugs kallt vatten cirka 200 meter från Stadsviken utanför Norra hamn med hjälp av två stycken Grundfos NK 125-400 normpumpar och trycks därefter vidare in till fjärrkylaväxlaren.

För att distribuera ut kylvattnet i fjärrkylanätet används två stycken TP 125-580 inline-pumpar i PN 25-utförande som frekvensstyrs med separata Danfoss VLT frekvensomformare.

I installationen ingår även ytterligare två TP-pumpar, vilka verkar som köldbärare från kylmaskinen.

Luleå Energi, tillsammans med medverkande konsult, såg att Grundfos kunde erbjuda en komplett lösning som var tekniskt anpassad till de krav som ställdes både vad gäller pumplösning och pumpstyrning.

Resultatet
Resultatet blev en anläggning som, under de fyra år den varit i drift, anses vara mycket driftsäker och ekonomisk samtidigt som den höga kvalitén på produkterna ytterligare bättrar på helheltsintrycket. Driftspersonalen på Luleå Energi har fått ett driftsäkert och högeffektivt system. Samtidigt kan kommunen glädjas åt ett ekonomiskt, miljö-vänligt och driftsäkert pumpsystem som ger välbehövlig svalka under varma dagar.

 

Ämne:

Fjärrkyla i Luleå

Land/Region:

Luleå

Företag:

Luleå Energi

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL