Gruvindustrin i Kiruna

Overview_TEXT

Översikt

Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) ägs av svenska staten. Företaget bildades 1890 och är världsledande inom förädling av järnmalmsprodukter för ståltillverkning och växer som leverantör av mineralprodukter.

Gruvan i Kiruna är världens största och modernaste underjordsgruva. För att kunna bryta, transportera och uppfodra malmen rationellt har man byggt system med transportnivåer, även kallade huvudnivåer, dit malmen tippas genom schakt eller stigortar från ovanliggande nivåer. Malmen krossas och skickas sedan vidare till förädlingsverken ovan jord. Om malmen är utbruten ned till en huvudnivå måste man fortsätta att bygga nästa huvudnivå om gruvbrytningen ska kunna fortskrida.

Därför påbörjades arbetet med att bygga en ny huvudnivå - Projekt KUJ 1365: Kiruna Under Jord 1 365 meter. Över fyra miljoner kubikmeter berg ska brytas ut för den nya huvudnivån i Kirunagruvan, motsvararande en volym av sju Globen-arenor. Kirunas nya huvudnivå blir spårbunden och 12 kilometer järnväg kommer att byggas på 1 365-metersnivå. De första delarna av den nya nivån beräknas tas i drift under 2013.

Situationen
En ny huvudnivå ska tas i bruk 1 365 meter under jord för att man ska kunna fortsätta bryta malm i Kirunagruvan. Grundfos fick i uppdrag att leverera två tryckstegringsstationer bestående av 7 stycken Standart SKM-K200/5-pumpar (KP136) respektive 5 stycken Standart SKM-K250/3-pumpar (KP112). Pumparna ingår i den nya pumpkedjan som ska pumpa bort allt vatten från den nya huvudnivån.
Bra förhandlingsklimat samt att Grundfos kunde leverera en teknisk lösning som LKAB ansåg passa deras applikation på ett bra sätt, gjorde att valet föll på Grundfos.

Grundfos lösning
Grundfos har ett bra samarbete med den turkiska pumptillverkaren Standart som har flera horisontella flerstegspumpar i den storlek som efterfrågades. Pumparna ansågs ytterst lämpliga eftersom de drevs med 4-poliga motorer (1500 rpm istället för 3000 rpm) och lagren var skyddade i båda ändar av pumpen.

Resultatet
Våra förhoppningar om att pumparna skulle ha längre serviceintervall på grund av lägre hastighet (4-polig motor) har införlivats. Slitaget på pumparna som Grundfos har levererat har dessutom varit avsevärt lägre jämfört med liknande pumpar i pumpkedjan.

Ämne:

LKAB investerar i framtiden

Land/Region:

Gruvindustrin i Kiruna

Företag:

Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL