Göteborg Energi

Overview_TEXT

Översikt

Göteborg Energi är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Bolaget tillhandahåller fjärrvärme, kylning, naturgas, energitjänster, optiskt fi bernät och elnät. Göteborg Energis fjärrvärmenät sträcker sig över 700 km och förser över 90 % av fl erbostadshusen i Göteborg med uppvärmning. Göteborg Energi fokuserar på kostnadseffektiv uppvärmning och bolaget delar gärna med sig av sitt kunnande till kunderna. Därför rekommenderar Göteborg Energi ofta Grundfos varvtalsreglerade MAGNA-pumpar. Utöver komfort förser MAGNA-lösningarna kunden med det mest ekonomiska systemet på marknaden.

Situationen
Många fastighetsägare anlitar specialister inom fastighetsförvaltning och bostadsservice, exempelvis Riksbyggen i Göteborg. Över en halv miljon människor bor i områden som förvaltas av Riksbyggen – ett allsidigt servicebolag som specialiserat sig på den här typen av förvaltning.
Riksbyggen förvaltar ett fl ertal byggnadskomplex i Göteborg och i många fall kan man tack vare central kontroll av värmesystemen övervaka fl era byggnader samtidigt. När ett fel uppstår skickas Riksbyggens områdesansvarige ut för att avhjälpa problemet så snart som möjligt.

Grundfos lösning
Vid jobb som inbegriper renoveringsarbete är ofta tre parter inblandade: kunden/ägaren, värmeleverantören och ibland det bolag som förvaltar byggnaderna och fastigheterna. Grundfos spelar här en viktig roll genom att tillhandahålla utrustning i renoveringsprojekt av den här typen. Göteborg Energi rekommenderar ofta Grundfos, säger Roger Svensson, projektingenjör på Göteborg Energi AB. Vi rekommenderar alltid varvtalsreglerade
pumpar, tillägger han. Vi har faktiskt installerat MAGNA-pumpar på vårt eget huvudkontor. På så sätt kan vi visa kunderna exakt hur Grundfos-systemet fungerar och lyfta fram fördelarna med varvtalsreglerade pumpar.

Resultatet
Riksbyggen installerade varvtalsreglerade MAGNA 65-60-pumpar i 84 lägenheter i Göteborg och vi ser en klar förbättring, berättar Stig Ljungberg, driftstekniker på Riksbyggen. De lågfl ödessystem som används i nya byggnader idag kräver exakt programmering för att uppnå kostnadseffektiv drift, fortsätter han. Vi har lyckats med detta genom att programmera Grundfos varvtalsreglerade MAGNA-pumpar i mindre steg än vad som tidigare varit möjligt.

Ämne:

Sänkta kostnader för fjärrvärme

Land/Region:

Göteborg

Företag:

Göteborg Energi

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL