Gå ifrån tryckproblem med lokal vattendistribution

Overview_TEXT

Översikt

Situationen

Företaget som försörjer kunder med dricksvatten runt Rottal i Niederbayern, Tyskland, stod inför en utmaning. Rottal Water Supply Association (ZWR) betjänar cirka 6 000 fastigheter inom 275 kvadratkilometer gröna, böljande kullar.

Dess pumpstationer var 25 år gamla. De ”gammaldags” ineffektiva pumparna och motorerna var dock inte de enda utmaningarna.

”Landskapet här är lite kuperat. Trycket är alltid dåligt på de högsta platserna”, säger Roland Kainz, ZWRs huvudingenjör. ”Problemet var att vi hade stora tryckstötar och en hel del fullständiga haverier. Det berodde antingen på luft i rören eller överbelastning. Vattnet kom helt enkelt inte. Så vi bestämde oss för att vi behövde ett nytt pumpsystem.” 

Lösningen

Kainz kontaktade Patrick Link-Walter, försäljningschefsingenjör på Grundfos i Tyskland, för att undersöka hur ZWR skulle kunna optimera sitt system. Efter grundlig konsultation, föreslog Patrick installation av lösningen Demand Driven Distribution (DDD) från Grundfos.

Genom att använda trycksensorer, som kallas XiLog-enheter, vid två kritiska punkter i Rottals vattendistributionsnät mättes tryckvärden som skickades till en DDD-styrenhet via GSM-nätet. Styrenheten säkerställer optimalt tryck. Genom att gradvis öka och minska trycket minskas risken för vattenslag. Detta minskar påkänningarna på rörsystemet och minskar i slutändan underhållskostnader och vattenförluster. 

”Vi gjorde en provkörning med XiLog-sensorn”, säger Roland Kainz. ”Provkörningen visade att detta system förbättrar tryckförändringarna – eller snarare, det minskar dem. Det håller trycket konstant i de kritiska punkterna, där stabilt tryck är viktigast”, säger han, ”så vi införde det”.

ZWR installerade ett Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9 tryckstegringssystem vid huvudstationen i Wolkertsham och ett Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6-system i pumpstationen Opping nedströms. En Grundfos CU 354-styrenhet är hjärtat för DDD-driften. 

Resultatet

”Resultaten var omedelbara”, säger Roland Kainz. ”Systemet fungerar bra. CU är perfekt. Den fungerar bara”, säger han med ett leende.

”CU får information från XiLog-sensorerna. Så på natten när efterfrågan går ner, sänks trycket, och om efterfrågan uppstår, ökar det. Detta innebär mindre påkänningar på nätet, vilket minskar vattenförlusterna”, tillägger han. ”Och därmed även energiförbrukningen”.

På grund av ett nyligen installerat SCADA-system kan Kainz bara göra en uppskattning av aktuella besparingar, men baserat på analyser och aktuella siffror, uppskattar han att ZWR sparar cirka 30 % energi med DDD-systemet. 

”Jag är stolt över den utmärkta lösning som vi har tagit fram tillsammans med Grundfos”, säger han. ”Grundfos har sett till att vi får pålitlig drift, med lämpligt tryck och en stabil försörjning. Fördelarna är att systemet är mer underhållsfritt, mer pålitligt och naturligtvis energisnålt.”

Ämne:

Demand Driven Distribution (DDD)

Land/Region:

Rottal, Tyskland

Företag:

Zweckverband Wasserversorgung Rottal (ZWR)

Roland Kainz, chefsingenjör för Rottal Water Supply Association (ZWR), säger att styrsystem för Demand Driven Distribution från Grundfos har löst försörjningsutmaningarna för ZWD på den bayerska landsbygden.

Günter Meisl, chefstekniker på ZWR, gör sina dagliga rundor på huvudpumpstationen i Wolkertsham med Grundfos CU-styrenhet för Demand Driven Distribution. 

Roland Kainz kontrollerar XiLog-trycksensorn i pumpstationen Opping nedströms. Den skickar data via GSM till DDD-styrenheten i Wolkertsham. 

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL