Legionellabekämpning på Centralsjukhuset i Karlstad

Overview_TEXT

Översikt

Centralsjukhuset i Karlstad är Värmlands största sjukhus och länssjukhus i Värmlands län. Det är beläget på Kvarnberget i Karlstad. Ytan motsvarar cirka 21 fotbollsplaner. 2010 tog sjukhuset emot cirka 350 000 besök på de olika mottagningarna. 2010 fick Grundfos i uppdrag av Centralsjukhuset i Karlstad att sätta in ett kemiskt skydd mot legionella. Grundfos installerade 10 st Oxiperm Pro, ett system som effektivt bekämpar legionella och biofilm utan att påverka vattnets smak eller lukt.

Situationen
Centralsjukhuset i Karlstad genomförde ett energibesparingsprogram, bland annat genom att installera värmepumpar. Dessa gav dock max 63°C i framledningstemperatur, vilket gjort att deras installerade Ceteprotect-system inte fungerade (behöver minst 70°C vatten).

För att kunna upprätthålla ett legionellafritt varmvattensystem så bestämdes ihop med smittskydd att ett kemiskt skydd skulle tillsättas. NVS tillsammans med SWECO och LIV (Landstinget i Värmland) fick till uppgift att planera och genomföra detta. Efter att ha sett information om Grundfos Oxiperm Pro så kontaktades Grundfos och det första mötet skedde i början av 2009.

Cirka ett och ett halvt år senare togs beslutet att använda Grundfos Oxiperm Pro i konkurrens med två andra företag. Helhetslösningarna jämfördes på följande fem punkter: Totalpris inkl service i 5år, service från år 5, Kemikalie åtgång, Inställningstid för service och leveranstid. Punkterna gav 1 till 3 poäng, Grundfos fick 14 poäng dvs 1 poäng ifrån full pott.

Grundfos lösning
Grundfos levererade 10st Oxiperm Pro 5g/h som installerades tillsammans med Aquaceller för ClO2 mätning i varmvattenledningarna. Att endast tillsätta ClO2 i varmvattnet valdes pga att CSK ville minimera kemikalier i kallvattnet.

Resultatet
Enheterna installerades i slutet av 2010 och har efter injustering fungerat bra.

Ämne:

Legionellabekämpning på sjukhus

Land/Region:

Karlstad

Företag:

Karlstad Kommun - Centralsjukhuset

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL