Det österrikiska företaget: ”Vi trodde inte att energibesparingar av denna storlek var möjliga”

Overview_TEXT

Översikt

Situationen

När han första gången såg hur ”liten” den nya tryckstegringspumpen från Grundfos var kände Christian Portschy ett sting av oro.

”Jag var mycket skeptisk”, säger Christian Portschy, verkställande direktör för Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), vattenverket i södra Burgenland i Oberwart.

WVSB hade arbetat med Grundfos under många år – huvudsakligen inom området dränkbara pumpar. Portschy hörde att Grundfos fälttestade en ny ”extrastor” serie CR-flerstegspumpar. WVSB hade användning för dessa i tryckstegringsapplikationen för vattenförsörjningen efter sandfiltrering/bakspolning för att lyfta vattnet in i förvaringstankarna. Grundfos förklarade att den nya CR kunde utföra samma arbete med upp till 30 % högre verkningsgrad än det nuvarande pumpfabrikatet i applikationen. Portschy var intresserad av att prova den.

Men när han såg hur liten den var, började han ångra sig. ”Jag trodde inte att pumpen kunde hantera och leverera det nödvändiga vattentrycket”, säger han. Det viktigaste för WVSB, tillägger han, är att säkerställa en säker, energi- och kostnadseffektiv vattenförsörjning till Oberwarts 50,000 innevånare.

Kunde CR-95 klara detta?

Lösningen och resultatet

Vid driftsättningen under maj 2017, uppstod nästa tvivel, säger Portschy. Operatörerna i kontrollrummet var tveksamma: Är avläsningarna av effektförbrukningen korrekta? Är den lilla motorn överbelastad? Körs pumpen fortfarande på sin karakteristiska kurva? Ger den faktiskt 25 liter/sekund (l/s) – upp till 8 l/s mer än de stora, gamla pumparna? Fungerar det verkligen? Den lät inte alls så mycket ...

Det tog dock inte lång tid innan tvivlen försvann. Det första testet visade att för varje levererad sekundliter använde den nya Grundfos CR-95 689 W – jämfört med 895 W för de gamla pumparna. Ytterligare tester visade en maximal besparingspotential på 30 %.

”Det är helt klart att pumpen gör sitt jobb”, säger Portschy. ”Avläsningarna har bevisat dessa stora energibesparingar. Vi var mycket förvånade över dessa prestandadata.”

WVSB planerar att byta ut de andra tre äldre pumparna på tryckstegringsledningen med CR-95-pumpar under de kommande månaderna.

”Vi har uppnått mycket stora energibesparingar med bara denna enda pump”, säger Christian Portschy. Han tillägger att pumpen passar in i företagets egna ambitioner vad gäller hållbarhet – vilket inkluderar dess egen solenergiförsörjning som finns installerad på tak på byggnader i närheten. Med dessa 200 PV-paneler och den nya pumpen och lägre energiförbrukning kan WVSB nu köra viktig utrustning i händelse av ett strömavbrott.

”Vårt framtida mål är att fortsätta leverera vatten på ett hållbart sätt till invånarna i vårt område. Jag är mycket stolt över att vi tagit ett steg mot vår vision för framtiden, att säkerställa att framtida generationer förses med rent vatten.”

Ämne:

Tryckstegring för vattenförsörjning

Land/Region:

Google Map

Oberwart, södra Burgenland, Österrike

Företag:

Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB)

Christian Portschy står med Grundfos CR-95-pumpen för tryckstegring av vatten. Christian Portschy är verkställande direktör för Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), vattenverket i södra Burgenland i Oberwart, Österrike.

Grundfos CR-95 flerstegspump hos WVSB i Oberwart, Österrike. Pumpen var mycket mindre än de andra, äldre pumparna från en annan tillverkare i tryckstegrings-/filtreringsapplikationen. Kan den leverera?

”Vårt framtida mål är att fortsätta leverera vatten på ett hållbart sätt till invånarna i vårt område”, säger Christian Portschy, verkställande direktör för företaget WSVB i Oberwart, Österrike.

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL