Snabb och enkel injustering av värmesystem

Overview_TEXT

Översikt

Den danske installatören René Gravgaard, från VVS-företaget UlrikWinther A/S, har testat ALPHA3 och han är mycket nöjd med hur enkelt det är att arbeta med systemet. Injusteringen blir exakt, då ALPHA3 tar i beräkning varje enskild radiator i byggnaden samt rören från pumpen till den aktuella radiatorn. ALPHA3 kan även användas för injustering av golvvärmesystem.

”Systemet visar steg för steg vad du ska göra. Du kan faktisk inte göra fel”, säger René Gravgaard, som har testat det nya ALPHA3-systemet. Systemet består av en pump, en ALPHA Reader och en app.Testet utfördes i Renés eget hus i Danmark, som är försett med ett centralvärmesystem med värmepanna.”Efter att ha placerat ALPHA Readern på pumpen, kommunicerar den med appen som du har installerat på din smartphone eller läsplatta. Den har du sedan med dig runt i huset under arbetet. I mitt fall finns pannrummet i en utbyggnad, så jag använder en extra Reader i huset för att säkerställa förbindelsen”, berättar René Gravgaard.”De två läsarna kommunicerar med varandra utan att man behöver göra några inställningar. Det är helt oproblematisk.”

Rum för rum
Sedan börjar registreringen av varje enskild radiator- eller golvvärmeenhet. René Gravgaard förklarar: ”Först ber appen dig ange i vilket rum du är. Det kan du snabbt göra genom att klicka på en rad fördefinierade förslag. Sedan anger du rummets yta och önskad värmeeffekt. Därefter skriver du in hur många termostater det finns i rummet samt information om radiatorerna – typ, höjd,längd, antal sektioner mm. Till sist stänger du alla andra ventiler ihuset och låter den aktuella ventilen vara helt öppen. Nu registrerar systemet hur stort flödet är. Det tar cirka ½ till 1 minut.”När alla radiator- eller golvvärmeenheter är registrerade kan injusteringen börja.

Klara, färdiga, injustera!
”Man tar bort termostaten från ventilen, varefter appen registrerar vattenflödet genom ventilen”, fortsätter René Gravgaard. ”På skärmen kan du nu tydligt se den inställning som systemet har beräknat vara den optimala för den aktuella ventilen. I takt med att du vrider på ventilen markerar både ljud och visare när du uppnår den perfekta inställningen. Det har tidigare aldrig gått att göra så precist”, konstaterar den jylländske montören. 

All information sparas som en PDF-fil, som kan skickas vidare ochskrivas ut. I Tyskland krävs det enligt lag att en sådan rapport existerar för varje bostad och René Gravgaard förundrar sig lite överatt det inte införts något motsvarande i Norden. ”Med allt snack om energibesparing idag tycker jag att det borde vara ett större fokus på injustering. Det handlar ju i hög grad även om komfort, för med ALPHA3 kan vi se till att det är en helt optimal temperatur i varje enskilt rum. Det tycker jag faktiskt är en del av mitt jobb som installatör.”

 

FAKTA ALPHA3-systemet
Systemet består av en ALPHA3-pump, en ALPHA Reader (som man placerar på pumpen under injusteringen) och en app (som installeras på installatörens smartphone eller läsplatta). Appen Grundfos GO Balance kan laddas ner kostnadsfritt från App Store eller Google Play.

ALPHA3 med hydronisk injustering reducerar uppvärmningskostnaderna och ger bättre komfort i bostäder med följande system:

  • Indirekt fjärrvärmesystem med tvårörs radiatorsystem försett med ventiler med förinställning (statiska ventiler)
  • Direkta fjärrvärmesystem med blandningskretsar och med ventiler med förinställning
  • Golvvärmesystem installerat med förinställning i fördelarröret.

En hydronisk injustering med ALPHA3 ger högre differenstemperatur i värmesystemet, vilket höjer verkningsgraden och sänker energiförbrukningen.

 

ALPHA3 har samma grundläggande funktioner som ALPHA2

  • Sommarläge: pumpen startar en gång per dygn, vilket motverkar att pumpen kärvar fast under lägre stilleståndsperioder.
  • Inbyggt torrkörningsskydd: säkerställer att pumpen stannar när det inte finns vatten i pumphuset. Lång livslängd: även under mycket svåra driftsförhållanden.
  • Ingen igensättning: vid uppstart vibrerar pumphjulet och lossar eventuella avlagringar som kan ha uppkommit efter en längre tids stillestånd. Det ger problemfri drift och minskar behovet av service.
  • AUTOADAPT: analyserar automatiskt värmesystemet, hittar den optimala driftpunkten och justerar driften kontinuerligt efter aktuellt behov.
  • Energieffektiv: med sitt låga energieffektivitetsindex på 0,15 och en effektförbrukning ner till endast 3 W kan husägare avsevärt minska sin förbrukning av el och värme.

 

 

Ämne:

Snabb och enkel injustering av radiator- och golvvärmesystem

Land/Region:

Danmark

Företag:

Lokal VVS-firma

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL