Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel

Overview_TEXT

Översikt

Bakgrund

I Växjö kommun finns sju vattenverk av varierande storlek. Varje dygn renas ca 16 000 kbm vatten som levereras till de 70 000 invånare i Växjö kommun som har kommunalt dricksvatten.Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk är grundvattenverk och råvattnet pumpas då upp ur brunnar.

Personalen på tekniska förvaltningens VA-avdelning arbetar för att dricksvattnet ska hålla en god kvalitet och uppfylla Livsmedelsverkets krav. Därför var det ett självklart val att vända sig till Grundfos för att få hjälp med en lösning för dosering av lut.

 

Resultatet

Växjö Kommun investerade i en ny installation för vattenförsörjning och dosering av lut. De hade problem med att mottrycksventilerna gick sönder efter ett kort tag och kontaktade då Grundfos för att höra om företaget kunde hjälpa dem med problemet.

”På plats noterade vi att tryckledningen var ganska lång, upp till 25 m, och därmed behövdes pulsdämpare på den typen av doseringspump som satt installerat”, säger Oskar Wiberg på Grundfos. Eftersom en pulsdämpare kostar mycket pengar och kräver underhåll för att bibehålla sin funktion så rekommen-derade Oskar att kommunen skulle testa en av Grundfos DME-pumpar, som med sin stegmotordrivning kan ge ett väldigt mjukt och pulsationsfritt flöde om man kör dem på ett flöde som ligger ca 75% av maxflödet för pumpen. ”I detta fallet behövde vatten-verket ca 250 l/h, så vi valde DME 940-4 (max 940 l/h vid 4 bar)”, fortsätter Oskar. Pumparna kan ställas ner till 1/800 del av maxflödet med bibehållen nogrannhet, och ju lägre man ställer flödet, desto jämnare flöde ger de.

Den första pumpen installerades för några år sedan. ”Vid ett kontrollbesök ställde vi även ner membranets sughastighet, för att även få ett pulsationsfritt flöde på sugsidan” avslutar Oskar. Efter några månaders testdrift var kommunen mycket nöjd. Inga mer spräckta mottrycksventiler och ett jämt pulsationsfritt flöde som mycket enkelt och precist kan kontrollers med en mA-signal eller manuellt. Ytterligare två doseringspumpar installerades och har nu varit i drift i några år utan problem.

“Jag är mycket nöjd med lösningen från Grundfos. Pumparna utför ett tufft arbete med ett resultat utöver det förväntade och supporten från företaget har varit toppen. Jag känner mig väldigt trygg med vetskapen att vi nu har mycket driftsäkra doseringspumpar i anläggningen som levererar det de ska utan några avbrott i driften,” säger en nöjd Stefan Franzén, driftingenjör Vatten på Växjö Kommun.

 

Grundfos levererade

3 DME 940-4 doseringspumpar med stegmotordrivning för mjukt ochpulsationsfritt flöde (max 940 l/h vid 4 bar)

 

Om Växjö Kommun

Växjö är Europas grönaste stad med hållbarhet i fokus. Växjö kommun ligger iKronobergs län och vattenverket levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till drygt 70 000 invånare, dygnet runt året om.

Ämne:

Växjö Kommun behövde en ny lösning för vattenförsörjning och dosering av lut för att kunna levererar friskt dricksvatten till kommunens invånare.

Land/Region:

Google Map

Sverige

Företag:

Växjö Kommun

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL