Effektivisering av vattenverk i Skurups kommun

Overview_TEXT

Översikt

I Skurups kommun har en genomgång och upprustning av pumpar och tryckstegringssystem för kallvatten påbörjats. Vattenverket i Skivarp som förser hela Skånes sydkust mellan Trelleborg och Ystad med vatten, har precis genomgått en upprustning där man har installerat moderna och energisnåla
flerstegspumpar från Grundfos som i tuff konkurrens vann upphandlingen.

En mycket viktig parameter i projektet var att arbetet med att demontera och utföra ombyggnad samt ny installation skulle gå smidigt och med så få störningsmoment som möjligt för kommunens kunder. Ombyggnaden gjordes av Grundfos Service som demonterade och byggde nytt på endast 6 timmar!

Den nya prefabricerade anläggningen, av märket Grundfos Hydro MPC-E med 5 energieffektiva CRIE flerstegspumpar, levererades visserligen nästan driftklar och optimerad men en del rörarbeten och anslutningar måste genomföras för att allt skulle fungera på bästa sätt. Dessutom måste anläggningen driftsättas och de sista finjusteringarna göras innan anläggningen kunde tas i drift.

Anläggningen som nu är driftsatt ersätter två befintliga pumpar som var utrustade med motorer på 50 kW vardera. Den nya anläggningen, Hydro MPC, är uttagen för drift med 4 pumpar vid max last och en pump som reserv. Pumparna styrs av ett intelligent system, Grundfos styrenhet CU 352, som anpassar driften efter det aktuella behovet. Hydro MPC känner av trycket i systemet. När trycket faller, det vill säga när vattenförbrukningen i hushållen stiger, så startar en ny pump. Behövs mer vatten så startar ytterligare en pump och så vidare. Varje pump är utrustad med en motor på 7,5 kW och en integrerad frekvensomformare. Det intelligenta systemet låter de fem pumparna växla så att drifttiden fördelas lika på pumparna.

 

GRUNDFOS LEVERERADE:

Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 20-7

Dimensionerande flöde: 90 m3/h
Dimensionerande tryck: 67,5 mvp

Energianvändningen är P2= 23.1 kW vid vald driftpunkt.
Besparingen är ca 8000-10 000 kr/månad.

 

Ämne:

Effektivisering av vattenverk i Skurups kommun

Land/Region:

Skurups kommun

Företag:

Vattenverket i Skivarp

Citat_skurup
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL