Energianalys gav dramatisk besparing

Overview_TEXT

Översikt

Energianalys hos REXAM gav dramatisk besparing

2013 kontaktades Grundfos av REXAM i Malmö då företaget under en tid hade upplevt att energiförbrukningen för Centralförrådet var alldeles för hög. Deras kylsystem hade byggts om och nuvarande pumpar på 30 kW var både överdimensionerade och 33 år gamla.

För att bedöma om det var försvarbart att investera i nya pumpar bestämde man att Grundfos skulle genomföra en energianalys, en sk PumpAUDIT, där man under en längre tid mäter flöde (m3/h), differentiellt tryck (m) samt förbrukad energi (kW). Efter slutförd analys framkom att de gamla fastvarviga pumparna låg långt ifrån optimalt på verkningsgradskurvan.

Grundfos lösning

Grundfos erbjöd energieffektiva varvtalsreglerade centrifugalpumpar (TPE) för att kunna anpassa driften och ge högre verkningsgrad. Installationen krävde även ny rördragning eftersom befintligt rörsystem både var gammalt och felkonstruerat. För bästa verkningsgrad och undvikande av kavitation* bör inkommande ledning ha så få krökar som möjligt samt minst samma diameter som utgående ledning. Befintligt rörsystem hade alldeles för många krökar. Dessutom var ventilen på trycksidan stängd till ca 40% för att undvika kavitation och det är inte energieffektivt. Det kan jämföras med en bil som har full gas hela tiden och reglerar hastigheten med bromsen.

Resultatet

Grundfos hade bara två dagar under julhelgen på sig att utföra arbetet då fabriken var stängd och fick därför prefabricera de delar som behövdes för installationen för att bli klar på utsatt tid.

"Vi är väldigt nöjda med utfört installationsarbete och vår energiförbrukning har minskat dramatiskt, från 30 kW till 8 kW per pump", säger Peter Rosendal som arbetar som Engineering Manager på Rexam i Malmö.

"Utöver detta har även ljudnivån minskat rejält vilket uppskattas av de som arbetar i lokalerna", fortsätter han.

Energibesparing med nya Grundfospumpar: 50-75%

 

GRUNDFOS LEVERERADE följande pumpar

  • 2 Grundfos TPE 65-720/2 centrifugalpumpar
    Nominellt flöde: 77,2 m3/h
    Nominellt tryck: 61, 5 mvp

  • Beräknad återbetalningstid: 3 år
  • Energibesparing: 50-75%

 

* KAVITATION
Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan ”kokar” pga att inkommande tryck är för lågt, och när vätskan passerat pumphjulet och trycket ökar imploderar luftbubblorna.

Ämne:

Energianalys (PUMPAUDIT) / Energibesparing

Land/Region:

Malmö

Företag:

REXAM

Citat_rexam

Om REXAM

Rexam är ett multinationellt företag som huvudsakligen tillverkar aluminium-dryckesburkar. Fabriken i Malmö är en av de största burkfabrikerna i Europa med en produktionskapacitet på ungefär 2,2 miljarder burkar per år. På en dag kan fabriken producera upp till 7 miljoner burkar. Dessa levereras huvudsakligen till bryggerier och läskedryckstillverkare i Skandinavien och i de baltiska länderna.

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL