Ladda ned vår handbok för spillvattenapplikationer

I den här handboken om spillvattensystem med stora pumpar (upp till 520 kW) lär du dig mer om installation, drift och hantering av system med dränkbara pumpar och torrgropar, och om layouter och förhållanden för optimal drift.  

Fyll i formuläret för att ladda ned handboken.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation

Thank you for requesting the Wastewater Engineering Manual 2

You can download it here

We will also send the link to your mailbox shortly.

We might have something else of interest for you on our Grundfos For Engineers knowledge hub.

Click here and have a look around

Premium-Content_WastewaterEngineeringManual2_EN_INT_Graphic-Banner