Ladda ned handboken Wastewater Engineering Manual 2

Vi har tagit fram en handbok om spillvattensystem med stora spillvattenpumpar (upp till 520 kW).  Handboken är på engelska och innehåller värdefulla tips när det kommer till installation och drift av dränkbara och torruppställda pumpar, inklusive systemdesign och villkor för optimal drift.  

Fyll i formuläret nedan så får du tillgång till manualen som du även kan ladda ned om så önskas.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation

Thank you for requesting the Wastewater Engineering Manual 2

You can download it here

We will also send the link to your mailbox shortly.

We might have something else of interest for you on our Grundfos For Engineers knowledge hub.

Click here and have a look around

Premium-Content_WastewaterEngineeringManual2_EN_INT_Graphic-Banner