Grundfos iSOLUTIONS: Spillvattennätverk

Grundfos iSOLUTIONS: Wastewater Networks

Intelligenta lösningar för hantering av spillvattennätverk

Grundfos iSOLUTIONS minskar risken för översvämning och löser H2S-relaterade problem i hela spillvattennätverket. Genom att utgå från hela systemet kan vi hjälpa till att anpassa din verksamhet efter förändrade förhållanden, samtidigt som du får fullständig överblick över prestanda, effektivitet och kostnader.

Download case

Få bättre kontroll och tillgång till driftsinformation

Se hur ett danskt vattenverk började använda intelligent styrning för att generera värdefulla insikter från spillvattennätverket och dessutom lägre TOTEX, lägre energiförbrukning och stora tidsvinster.

Priseffektiva flödes- och volymberäkningar, med Grundfos Dedicated Controls

Dedicated Controls använder en modellbaserad flödesuppskattningsmetod. Det är en billig lösning som hjälper dig att planera underhåll och säkerställa tillförlitlig drift för hantering av spillvatten i pumpstationen för spillvatten.

Go to product pageFå full kontroll med Grundfos Dedicated Controls  

Utforska fördelarna för din spillvattenhantering, inklusive problemfri prestanda, lägre driftskostnader och hög användarvänlighet.

Hur kan man förutsäga underhåll och få varningar om översvämning?

Titta på vår korta video om hur Grundfos iSOLUTIONS gör att du kan:

  • Förutsäga underhåll för att spara energi, arbetskostnader och haverier
  • Ta emot varningar vid översvämning och infiltrationslarm

Grundfos iSOLUTIONS passar in i alla system oavsett pump, styrenhet eller SCADA-system.

Download brochure

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD för spillvattennätverk

Ta reda på hur den här molnbaserade lösningen kan optimera verksamheten i ditt spillvattennätverk och hjälpa dig att spara kostnader för energi, arbete och underhåll.


SE and SL products

Oöverträffad tillförlitlighet och högsta totala verkningsgrad

Grundfos spillvattenpumpar i SE- och SL-serierna har den högsta totala verkningsgraden på marknaden med inbyggd intelligens, motorer, hydraulik och funktionalitet för att möta utmaningarna för modernt spillvatten, vilket maximerar den hydrauliska, elektriska och mekaniska verkningsgraden för dina pumpar.

Download case

Lös svavelväteproblem med intelligent dosering

Upptäck hur ett danskt allmännyttigt företag eliminerade H2S-lukt och sparade upp till 70 % i kemikalikostnader med Grundfos iSOLUTIONS.

Download booklet

H2S-broschyr

Hur påverkar tvåvärt järn (FE2+) svavelvätebildningen? Och vilka möjligheter finns det att eliminera problem med svavelväte? Läs mer i vår broschyr som förklarar detta och mycket mer i detalj.

H2S

Lös H2S-problem baserat på faktiska driftförhållanden

Se hur Grundfos H2S-lösning hjälper dig att lösa problem med dålig lukt och korrosion.


Grundfos Energy Check

Få en gratis Grundfos Energy Check

Med en energianalys, även kallad Grundfos Energy Check, räknar vi på möjligheten för besparingar i ditt system och du får förslag på en effektiv, högpresterande lösning. Du får en rapport som ger en fullständig överblick över dina pumpsystem, deras effektivitet och hur du kan göra ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga besparingar.

Reliable performance at a fixed price

Teckna ett serviceavtal med Grundfos

Med ett serviceavtal med Grundfos kan du alltid ligga steget före underhållsbehoven. Ett serviceavtal fastställs i tid och kan omfatta något avvåra befintliga serviceerbjudanden.


Grundfos Ecademy

Lär dig mer om våra LC-styrenheter

I den här kostnadsfria kursen kommer vi att gå igenom våra LC-styrenheter. Du får en grundläggande introduktion och sedan fördjupar vi oss genom att undersöka vilka fördelar pumpstyrningen ger för dig som kund. Vi går även igenom hur man installerar och driftsätter styrenheten.

Download manual

Grundläggande vägledning för hantering, installation och drift av spillvattensystem

Vi har tagit fram en handbok om spillvattensystem med stora spillvattenpumpar (upp till 520 kW).  Läs mer om installation och drift av dränkbara och torruppställda pumpar, inklusive systemdesign och villkor för optimal drift.  

Grundfos Product Center

Designa din egen prefabricerade spillvattenpumpstation 

Om du känner till kraven på pumpen kan du använda vårt designverktyg på Grundfos Product Center för att konfigurera en komplett spillvattenpumpstation på mindre än 15 minuter. 

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
Sign up

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation