Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

Visste du att majoriteten av de anläggningsansvariga kämpar med delta-T?

Lösningen är intelligens. Genom att ansluta styrenheter och pumpar till ett BMS-system är det enklare att spåra systemets tillstånd och drift. Genom att använda avancerade, energibesparande reglertyper baserat på systemets belastning kan du spara energi och kostnader för distribution av kylt vatten och värme. Du kan även öka systemets styrbarhet genom att minska systemtrycket efter det faktiska behovet. 

Hur man sparar upp till 80 % energi 

Sligo universitetssjukhus utrustade sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Med fjärrövervakning och -styrning och inbyggd intelligens som anpassar pumparnas effekt efter värmesystemets faktiska tryck sparar sjukhuset upp till 80 % energi på de nya pumparna. Titta på filmen och läs vår kundcase för mer info.

Minska värmeförlusterna och öka systemets effektivitet

Läs om hur de boende i en sjuvåningsbyggnad i Langenæs, Danmark minskade sin energiförbrukning med hjälp av integrerad delta-T-styrning i Grundfos TPE3. 

Upptäck intelligenta styrsystem för Grundfos iSOLUTIONS

Visste du att i genomsnitt 30–40 % av energiförbrukningen i en kommersiell byggnad kommer från HVAC-system. Med intelligenta och anslutna pumpar kan du öka systemets styrbarhet och minska systemtrycket till precis vad som krävs. Ta reda på mer om intelligenta styrsystem. 

Läs mer om intelligent styrning 

Ladda ner applikationsguiden

En djupdykning i potentialen hos intelligenta HVAC-lösningar

Hot water

Förbättra tappvarmvattencirkulationen med TPE3

På Viborg City Hospital i Danmark är en stadig tillförsel av varmvatten avgörande för att bibehålla en hög hygienstandard. Läs mer om hur sjukhuset får varmvatten direkt, så snart kranen öppnas, tack vare Grundfos cirkulationspump TPE3 med konstant temperaturreglering.

Chilled water

Kylvattensystemens effektivitet i kommersiella byggnader

I genomsnitt kommer 30–40 % av energiförbrukningen i en kommersiell byggnad från HVAC-system. Se hur effektiva kylvattensystem, såsom variabla primärflödessystem, kan bidra till lägre energianvändning samt minskade föroreningar och koldioxidutsläpp.

Boiler shunt

Pannshuntpumpar i icke-kondenserande pannsystem


En panna är en central del av moderna värmesystem, och det krävs noggrann behandling och skydd för att förlänga dess livslängd. Läs mer om pannshuntpumparnas betydelse, inklusive hur man dimensionerar pumpar för att uppfylla systemets flödeskrav och driftsättning via digitala fjärrstyrenheter.


Enkel installation och driftsättning

I denna korta film visar vi hur du säkerställer enkel installation och driftsättning i HVAC-system med Grundfos TPE3. Pumpen kan enkelt anslutas till alla BMS-system, ökar komforten för slutanvändaren, är fullt flexibel och anpassar sig efter behoven i din byggnad.Mångsidiga MAGNA3 - för alla HVAC-system

Se hur du med hjälp av applikationsguiden hos Grundfos MAGNA3 kan göra installation och driftsättning av ditt system enklare. Några av fördelarna är:

  • Enkel installation och driftsättning
  • Minskad energiförbrukning
  • Bättre systemprestanda  

Se filmen om MAGNA3 och hur den nya applikationsguiden fungerar

Magna3

MAGNA3

Intelligenta MAGNA3-cirkulationspumpar finns i en rad olika storlekar och är försedda med kommunikationsutrustning och moderna motorer. Dessa högpresterande pumpar är perfekta för byggnadssystem med hög prestanda och passar både värme- och kylapplikationer. 

Gå till produktsidan 

Tpe3

TPE3

Dessa moderna pumpars avancerade funktioner är designade för att optimera prestandan i värme-, kyl- och fjärrenergisystem. Eftersom de har klassens bästa energieffektivitet märker du snart hur den intelligenta TP3 kan göra en mycket stor skillnad för dina applikationer.

Gå till produktsidan 

Stor bank reducerar sin energiförbrukning med 60% 

Se hur Jyske Bank maximerade sin avkastning på investeringen med Grundfos genom att minska energiförbrukningen och samtidigt öka besparingarna.  

Danish bank

Astana EXPO

HVAC-system med extremt hög driftsäkerhet på Astana EXPO

Utmaning: För arrangörerna av Astana EXPO 2017 var det avgörande att bygga energieffektiva och fullständigt driftsäkra HVAC-system.

Lösning: Grundfos iSOLUTIONS pumpstationer gav maximal driftsäkerhet, energibesparingar på 25% och optimal komfort för miljontals EXPO-besökare. 

Krakow arena

Arena i Krakow minskar kostnaderna med hjälp av intelligenta pumpar

Tauron Arena Krakow i Polen är en av Europas största inomhusarenor, där upp till 22 000 personer förväntar sig hög komfort vid evenemangen. Det innebär att arenans teknikteam måste säkerställa att HVAC- och vattenförsörjningssystem alltid fungerar effektivt och utan avbrott.

Läs om hur Grundfos hjälpte till att minimera energiförbrukningen i arenan med reducerade utgifter och underhållskostnader som följd.

Få en gratis Energy Check 

Med en energianalys, även kallad Energy Check, räknar vi på möjligheten för besparingar i ditt system och du får förslag på en effektiv, högpresterande lösning. Du får en rapport som ger en fullständig överblick över dina pumpsystem, deras effektivitet och hur du kan göra ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga besparingar.

Med Grundfos Energy Check får du:

  • En utförlig utvärdering av livscykelkostnaderna
  • Detaljerad information om möjligheter till energibesparingar
  • Möjlighet att förbättra din anläggnings miljöprofil
  • En prioriterad installationslista med förteckning över pumpar och system som kan gynnas av en energianalys (Energy Check)

Utforska Grundfos iSOLUTIONS för HVAC-system

Hot water circulation

Ta kontroll över alla system med en temperaturstyrd pump

Att få tillgång till varmvatten direkt tas för givet i kommersiella byggnader. Men den konventionella tekniken är varken effektiv eller kostnadsvänlig. Så här designar du ett optimalt temperaturstyrt system med Grundfos iSOLUTIONS.

Läs mer

Air-con & Chilled Water

Eliminera frys- och avstängningsproblem med hjälp av variabelt flöde

Utan ett minimiflöde kan kylvattensystem frysa och skyddskretsar lösas ut. Ta reda på hur Grundfos iSOLUTIONS kan säkerställa optimal prestanda med intelligent flödesstyrning och förenklade system.

Läs mer

Boiler systems

Säkerställ optimal returtemperatur i alla system med värmepannor

Utan optimal returtemperatur finns det risk för korrosion, termisk chock och haverier i kondenspannor och icke-kondenserande pannor. Sä här konfigurerar och styr du pannor på ett intelligent sätt. 

Läs mer

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
Sign up

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation