Grundfos iSOLUTIONS

Anslut till framtiden för intelligenta pumpsystem

Anslut till framtiden genom intelligenta pumpsystem

Grundfos iSOLUTIONS öppnar upp för en ny era av intelligens hos pumpsystem och inom vattenteknik med lösningar som ser bortom enskilda komponenter och optimerar hela systemet.

Grundfos iSOLUTIONS drivs av vår djupa förståelse för vatten och använder intelligenta pumpar samt digitala och molnbaserade tjänster. Tillsammans möjliggör de realtidsövervakning, fjärrstyrning, förutsägelser av fel och systemoptimering som hjälper dig att nå en ny prestandanivå.

Utforska Grundfos iSOLUTIONS för dina applikationer

Kommersiella byggnader

Kommersiella byggnader

Se hur intelligenta pumpar samt digitala och molnbaserade tjänster driver intelligenta system i kommersiella byggnader med Grundfos iSOLUTIONS. Lär dig hur systemets komplexitet kan minskas och hur optimal prestanda, komfort, kontroll och energieffektivitet kan säkerställas för alla applikationer.

Industri

Industri

Grundfos iSOLUTIONS levererar intelligenta pumpar samt digitala och molnbaserade tjänster för industriella applikationer som vattenbehandling, industriell kylning, pannmatning och tvätt/rengöring. Upptäck hur du styr, övervakar och optimerar hela systemet även i de mest krävande applikationerna.

Vattenförsörjning

Vatten och Avlopp

Grundfos erbjuder ett brett utbud av intelligenta pumpar, lösningar och tjänster avsedda för vattenförsörjnings- och avloppsapplikationer. Upptäck hur Grundfos iSOLUTIONS hjälper vatten- och avloppsreningsverk att garantera pålitlig drift och optimera prestanda i hela systemet genom ökad användning av realtidsdata.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
Anmäl dig

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation