Mål 13

UN goal 13

Klimatförändringar kräver handling 

Energiförbrukningen är en viktig orsak till klimatförändringarna och pumplösningar står för hela tio procent av världens elförbrukning. Med mer energieffektiva pumplösningar kan elförbrukningen minskas med upp till fyra procent. Det är därför vi använder vårt officiella sponsorskap av handbolls-EM för att visa vårt stöd för FN:s globala mål nr 13 för hållbar utveckling. 

Ta din telefon och hjälp oss att göra vågen för FN:s globala mål nr 6 och nr 13 för hållbar utveckling! Ladda upp vågen på Facebook eller Instagram med hashtaggen #goal6and13.
Under handbolls-EM kommer vi göra vågen i arenan varje gång mål 6 och mål 13 görs i turneringen.

400pct

+400 %

Sedan 1970 har antalet naturkatastrofer över hela världen mer än fyrdubblats till omkring 400 per år.

90ct

90 %

Pumpar står för tio procent av världens totala elenergiförbrukning och upp till 90 procent av dem är ineffektiva.

4pct

4 %

Om vi skulle ersätta varje ineffektiv pump i världen skulle vi göra enorma energibesparingar och minska den globala elförbrukningen med fyra procent.

Grön i hjärtat

Världen står inför en aldrig tidigare skådad växande befolkning och våra begränsade resurser av vatten och energi fortsätter att minska. För att ta itu med den här utmaningen behöver vi innovativa lösningar som bevarar vatten och energi. Med rätt pumpar sparar vi inte bara vatten och energi, vi bekämpar klimatförändringarna och hjälper vår planet.

Utforska innovativa lösningar på vatten- och energiutmaningar.

Goal 6 and 13 quiz

Var med i vårt quiz om de globala målen nr 6 och nr 13

Svara på fyra snabba frågor om FN och de 17 globala målen för hållbar utveckling för att vara med i tävlingen om två biljetter till EM-finalen i handboll i Stockholm.