Mål 6 & 13

Gör vågen för mål nr 6 och mål nr 13

På Grundfos anser vi att det verkligen är viktigt att uppmärksamma FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hjälp oss att uppmärksamma de viktigaste målen i historien genom att göra vågen varje gång mål nr 6 och mål nr 13 görs i turneringen.

Du kan dela vågen på Facebook eller Instagram med hjälp av hashtaggen #goal6and13

Grundfos stödjer målen för hållbar utveckling

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling behöver all uppmärksamhet de kan få – särskilt målen för rent vatten och klimatåtgärder, vilka vi tror är de viktigaste målen i historien.

Vi stödjer särskilt mål nr 6 och mål nr 13, eftersom vi tror att vi faktiskt kan göra skillnad inom dessa två områden. Med våra energieffektiva pumplösningar och vår omfattande erfarenhet av vatten kan vi bidra till de globala ansträngningarna för att förse alla människor med tillgång till rent vatten och sanitet.

UN goal 6

Rent vatten och sanitet

Mål nr 6 fokuserar på att skapa allmän tillgång till rent vatten och sanitet. Brist på tillgång till rent dricksvatten – vilket ungefär 844 miljoner människor för närvarande har – beror sällan på en faktisk vattenbrist, utan är snarare en fråga om dålig finansiering eller dålig infrastruktur. Brist på rent vatten och sanitet har inte bara en negativ inverkan på livsmedelssäkerhet och hygien, det påverkar också arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter.

UN goal 13

Bekämpa klimatförändringarna

Mål nr 13 fokuserar på att stoppa klimatförändringarna och begränsa dess skadliga effekter. Forskarsamhället och de 195 länder som undertecknat Parisavtalet är eniga om att klimatförändringarna kommer att leda till att vattennivåerna stiger och skapa extrema eller instabila väderförhållanden om vi inte omedelbart börjar ta itu med denna viktiga fråga.

Win signed handball

Vinn två biljetter till EM-finalen i handboll

I vårt quiz om de globala målen nr 6 och nr 13 kan du vinna två biljetter till finalen för EM 2020 den 26 januari 2020 i Stockholm. Allt du behöver göra är att besvara fyra frågor.

Lycka till!

Gör en donation

Ger 650 barn rent vatten

I samtliga 65 matcher under herrarnas handbolls-EM 2020 kommer Grundfos att tilldela den bästa spelaren utmärkelsen Grundfos Player of the Match. Varje utmärkelse medför en donation av rent vatten till tio barn i Etiopien och förändrar deras liv för alltid. Gå vidare till World Vision för att ta reda på mer om projektet och gör din egen donation.