Utbyte av motorer banar väg för stora klimatfördelar

30/01/2013

Utbyte av motorer

Både pumpar och motorer måste bytas ut inom hela Grundfoskoncernen för att reducera energiförbrukningen, koldioxidutsläpp och kostnader.

Vår energiförbrukning kan reduceras, och inte bara när det gäller de pumpar som används i tillverkning och byggnader. Om världens mest energiintensiva motorer skulle bytas ut mot nya, energieffektiva, skulle det vara till stor fördel för miljön – och vi skulle samtidigt spara otroligt mycket pengar.

Erfarenheten från det danska tillverkningsföretaget visar att det skulle vara fördelaktigt att byta ut 5.000 av de 12 000 motorer som används i processerna för tillverkning och i byggnaderna. När bara de första 600 motorerna har bytts ut har den årliga energiförbrukningen redan minskat med 2,2 miljoner kWh och koldioxidutsläppen med 990 ton, för att inte nämna att man sparat 207 000 EUR. Det innebär att den här investeringen får en återbetalningstid på bara tre år.

Stor potential
De positiva erfarenheterna från Danmark utgör nu underlag för en gemensam satsning för hela Grundfoskoncernen. Det uppskattas att 10 000 energislukande motorer behöver bytas ut, vilket kommer att reducera energiförbrukningen med 15 miljoner kWh per år. Enligt Business PhD Peter Meulengracht Jensen vid Group Environment, Health & Safety (EHS), är detta dock inte så enkelt som det låter.

- Å ena sidan är det en teknisk utmaning att fastsälla rätt motorstorlekar. Detta är något som kräver insikt i både den senaste motortekniken och i processerna för tillverkning och i byggnaderna. Å andra sidan är det en organisatorisk utmaning att överföra erfarenhet och resultat från ett företag till ett annat mellan olika nationer, bakgrunder och kulturer, förklarar han.

Till följd av detta har ett tvärfunktionellt samarbete mellan driftsavdelningen, försäljnings-avdelningen och avdelningen för affärsutveckling lett till att vi utarbetat ett globalt koncept för att möjliggöra en samordnad satsning. Peter Meulengracht Jensen förklarar:

- Vi frågade oss varför bara några få företag bestämde sig för att byta ut sina motorer och pumpar. Och vi kom fram till att vi, som koncernfunktion, borde ta på oss rollen som projektledare och stötta företaget direkt, bland annat genom att upprätta en expertgrupp och planera ett utbildningsprojekt.

Koncernens EHS Manager, Karen Touborg, beskriver lanseringen av det globala konceptet som en intressant uppgift som inte bara sparar energi och reducerar koldioxidutsläpp, utan också bidrar till verksamheten genom att vi profilerar våra egna produkter.

- Här kan vi som koncern, och våra företag, samarbeta och skapa mervärde. Programmet för motorer och pumpar definierar ett nytt sätt att arbeta och vi förväntar oss att kunna använda samma metoder för andra miljöinitiativ för att åstadkomma liknande resultat – till exempel i fråga om tekniker för tryckluft, belysning och vatten, säger Karen Touborg.

Skriv ut informationsbladet här