Unik idé skapar innovativt energisamarbete

01/03/2013

Unik idé skapar innovativt energisamarbete

Tillsammans med Grundfos sänker fjärrvärmestationen i Bjerringbro energiförbrukningen och reducerar koldioxidutsläppen i ett trendskapande projekt, som också sparar pengar för båda företagen och för de boende på orten.

När Martin Lidegaard, klimat- och energiminister, tillsammans med Carsten Bjerg, VD och koncernchef, öppnar den nya, gemensamma energicentralen, är det kulmen på ett unikt samarbete mellan Grundfos och fjärrvärmestationen i Bjerringbro.

Dessa båda partners ingår i ett ovanligt samarbete, där kylningen av Grundfos maskiner numera sker i en samägd energicentral.

- Det är en enastående anläggning, där vi utnyttjar det faktum att vi måste kyla våra maskiner. Fjärrvärmestationen får värme från kylmaskinen i retur, vilket utnyttjas av de boende i Bjerringbro, som kommer att spara pengar, säger Klaus E. Christensen, Senior Environment Consultant vid Grundfos.

Såväl samarbetet som själva idén fick beröm av Martin Lidegaard:

- Det här samarbetet är en vision av vad vi vill åstadkomma i Danmark. Vi vill bygga på ett starkt samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn för att bidra till övergången till ett grönare samhälle. Det här är ett exempel att ta efter, för ju bättre vi blir på detta desto bättre är det för Danmark.

En gemensam investering
Anläggningen, som är den första och största i sitt slag i Danmark, har kostat omkring 34 miljoner DKK, och återbetalningstiden är omkring 12 år.  Energicentralen samägs av de två företagen, vilket är en viktig del av förklaringen till återbetalningstiden.

- Vi har valt att betrakta det som en långsiktig investering, där den största vinnaren är miljön, som kommer att besparas 3700 ton koldioxid per år. Jag vet att detta är en relativt lång återbetalningstid inom den här sektorn, men inte i fråga om fjärrvärmesystem, säger Charles Winther Hansen, som är chef för fjärrvärmestationen i Bjerringbro. Han uppskattar att anläggningen kommer att ge en årlig besparing på omkring 3 miljoner DKK, vilken kommer att delas jämnt mellan parterna.

En idé för andra
Enligt Charles Winther Hansen skulle anläggningen aldrig ha realiserats om inte båda parterna hade varit villiga att samarbeta. Idén har utvecklats gemensamt och kan med fördel utnyttjats av andra, enligt Klaus E. Christensen och Charles Winther Hansen.

- Det har förekommit många utmaningar och projektet har varit möjligt bara för att vi har valt att se möjligheter snarare än hinder och bestämt oss för att dela investeringar och besparingar jämnt, säger Charles Winther Hansen.

För Grundfos har det varit viktigt att lösa utmaningen att kyla maskinerna och reducera utsläppen av koldioxid.

- Det är mycket viktigt för oss inom Grundfoskoncernen att säkerställa att våra aktiviteter påverkar miljön så lite som möjligt, och jag är mycket glad att det här projektet hjälper oss att uppnå vår målsättning att aldrig släppa ut mer koldioxid än vi gjorde 2008, säger Klaus E. Christensen.

Skriv ut pressreleasen här.