Två vägar till samma mål

04/03/2013

Två vägar till samma mål

Grundfos stärker sin position på den kinesiska marknaden. I öster kommer en ny konceptbutik att ytterligare etablera varumärket, medan en ny säljenhet i väster kommer att accelerera utvecklingen.

Två olika intresseområden. Ett mål. Grundfos kommer att fortsätta sin utveckling i Kina. Detta görs delvis genom att man konsoliderar sin position på marknaden i östra Kina, delvis genom att man expanderar och förstärker sin position i mellersta och västra Kina.

Som ett led i det förstnämnda har Grundfos i Kina nyligen öppnat en konceptbutik i Shanghai. Här får kunder, leverantörer, politiker och andra intressenter möjlighet att lära sig mer om Grundfos och företagets produkter i de nya utställningshallarna.

- Vi får tillfälle att visa många nya aspekter av Grundfos och tydligt visa våra kinesiska partners att vi förmår någonting annat och någonting mer än andra pumpföretag. Detta är en unik möjlighet att dra mer uppmärksamhet till oss och våra energieffektiva produkter och att stärka varumärket Grundfos, säger Humphrey Lau, VD för Grundfos Kina.

Han tydliggör att öppningen av utställningen i Shanghai, som är den första i sitt slag i Kina, också belyser Grundfos engagemang för den kinesiska marknaden – bland annat genom att visa på det historiska sambandet mellan företaget och Kina.

Dessutom förklarar han att avsikten är att så småningom sälja produkter härifrån, för att göra den nya konceptbutiken mer levande, vilket kommer att möjliggöra ännu mer intensiv dialog med kunderna. Till att börja med kommer fokus att ligga på produkter till en- och tvåfamiljshus.

Nytt område
Samtidigt håller Grundfos på att stärka sin närvaro i väster. Nära staden Chongqing i centrala delen av Kina startar företaget en ny, fristående säljenhet med syfte att stärka satsningarna i området.

- Den kinesiska marknaden utvecklas oavbrutet, och om vi ska vara med är vi tvungna att omdefiniera vårt tänkande. För att upprätthålla den tillväxt vi upplever i Kina måste vi utforska och bearbeta nya marknader. Det finns en intressant trend i mellersta och västra Kina, säger Humphrey Lau och jämför den spirande utvecklingen i väster med den som inträffade i den östra delen av det enorma landet under början av 1990-talet.

Specialiserade lösningar
Humphrey Lau förtydligar att för att uppnå framgång måste man förstå och acceptera att Kina är ett mycket olikartat land, med många och mycket varierande behov.

- Det är precis detta vi försöker möta med våra nya initiativ. I östra Kina är trenden att man vill ha mer och mer energieffektiva produkter. I vår konceptbutik visar vi  bland annat vad vi kan göra i samband med just energieffektivitet. I västra Kina är situationen en annan. Här är produkternas livslängd, driftsäkerhet och pris viktiga parametrar. Genom att uppfylla de olika önskningarna och behoven ger vi oss själva de bästa förutsättningarna för tillväxt, säger han.

Han utvecklar ämnet och lyfter fram att ”guanxi” – de personliga relationerna – spelar en stor och viktig roll i västra Kina, medan fokus i öster har förskjutits mot till exempel kunnande och produkter.

Skriv ut pressreleasen här.