S-tube: En världsnyhet!

12/07/2012

S-tube

Vi är redo att möta utmaningarna inom modern avloppshantering

Ett revolutionerande nytt pumphjul, S-tube, och nyutvecklad motorteknik säkerställer både problemfri drift och hög verkningsgrad i en ny serie av Grundfos SE och SL avloppspumpar från 1 till 30 kW.

”Med högre verkningsgrad än någon annan pumphjulskonstruktion sätter S-tube nya standarder för hydrauliska system i spillvattenpumpar”, berättar försäljningschef Tom Thomsen från Grundfos.

”Det är fråga om ett slutet pumphjul med en konstruktion som säkerställer fri passage för partiklar upp till 160 mm. Det är en mycket enkel konstruktion, utan kanter och hålrum, vilket förhindrar igensättning. Eftersom konstruktionen saknar knivar minimeras behovet av underhåll. Sammantaget är det en konstruktion som på alla sätt tillgodoser önskemålen från de medarbetare som ska utföra service på pumparna”, berättar försäljningschefen. I detta sammanhang nämner han också att pumphjulet balanseras i den vätska som pumpas, vilket ger mycket tyst drift som inte påverkar pumpens mekaniska delar.

Energioptimerad motorteknik
Grundfos S-tube-pumpar har Grundfos Blueflux-motorer av den senaste generationen. Detta är IE3-motorer som uppgraderats till isolationsklass H. Det säkerställer minimal belastning och optimal verkningsgrad, vilket innebär att både energiförbrukning och livscykelkostnad är bland de absolut lägsta på marknaden.

Intelligent styrning av pumpdriften
S-tube-serien har AUTOADAPT, som, tillsammans med Grundfos styrenheter och frekvensomformare, automatiskt anpassar sig till det aktuella behovet och själv ställer in pumpens start- och stoppnivåer. Det säkerställer att pumpen alltid optimeras för den mest energiekonomiska driften.

Två serier – många möjligheter
Grundfos S-tube är en vidareutveckling av de kända spillvattenpumparna SL och SE. Försäljningschefen Tom Thomsen berättar att SL-serien under hösten utökas med S-tube-pumpar från 1 till 11 kW. Detta är pumpar med vätskefri kylning, i motsats till den helt nykonstruerade och nyss introducerade serie SE-pumpar, som täcker 9–30 kW. Här är det fråga om kylning i ett slutet system, vilket säkerställer effektiv kylning samtidigt som den höga verkningsgraden bevaras.

SE-serien har dessutom axeltätning av patrontyp, som är en dubbel mekanisk konstruktion med ett hjul inne i axeltätningen, vilket driver runt vätskan. I takt med att S-tube-modellerna introduceras blir det också möjligt att välja pumpar av gjutjärn eller rostfritt stål eller helt eller delvis av duplexstål. Det betyder att S-tube kan användas både för traditionellt spillvatten och starkt aggressiva medier inom industrin.

Även om Grundfos S-tube är en dagsfärsk nyhet understryker Tom Thomsen att det handlar om väl beprövad teknik. Före introduktionen har 1 649 S-tube-pumpar under lång tid i all hemlighet varit utsatta för krävande försök i installationer över hela planeten.

Läs mer om SE- och SL-pumparna här.