Säkert att dricka, säkert att flyga med OXIPERM PRO

02/04/2013

Säkert att flyga med Oxiperm Pro från Grundfos

Med upp till 70 000 passagerare varje dag och fler än 20 miljoner passagerare varje år, är Düsseldorf International Airport den tredje största flygplatsen i Tyskland.

Dricksvatten ombord

Med upp till 70 000 passagerare varje dag och fler än 20 miljoner passagerare varje år, är Düsseldorf International Airport den tredje största flygplatsen i Tyskland. Närmare 20 000 personer är anställda för att se till att flygplatsen fungerar smidigt och säkert. När det gäller säkerheten ombord på flygplan lämnas ingenting åt slumpen – inte heller dricksvattnet ombord, som desinficeras med Grundfos system Oxiperm Pro.

Oxiperm Pro och klordioxid

Desinficeringssystemet Oxiperm Pro använder klordioxid och har ett antal fördelar jämfört med andra system, bland annat:

  • Klordioxid verkar desinficerande även vid låga koncentrationer
  • Det är effektivt mot biofilm, som bakterier kan växa i
  • Det finns inga märkbara biprodukter, som klorlukt
  • Det finns kvar länge i vattnet
  • Integrerat styrsystem
  • Exakt dosering med digitala doseringspumpar

Lägre driftskostnader

En annan fördel med systemet är att risken för korrosion i ledningarna elimineras och därmed kostnaderna för ledningsbyte. Grundfos Oxiperm Pro producerar klordioxid utifrån utspädda lösningar av natriumklorit (NaClO2, 7,5 %) och saltsyra (HCl, 9 %) i volymförhållande 1:1. Andra system använder förhållandet 1:3 för att framställa klordioxid, vilket gör att det finns risk att inte
all spädd saltsyra reagerar med klordioxid, vilket i sin tur medför risk för korrosion av rörmaterialet.

Skriv ut pressreleasen här.