Prefabricerade avloppspumpstationer - en lösning när Kina växer

08/11/2012

Prefabricerade avloppspumpstationer när Kina växer

Under kommande år kommer allt fler kineser att flytta till stora städer. Detta medför ökat behov av lösningar för spillvattenhantering, men också mindre utrymme att installera dem i. Det tar Grundfos hand om.

År 2020 förväntas 150 miljoner kineser förändra sin livsstil, från landsortsbor till stadsbor. I synnerhet de största städerna, som Shanghai och Beijing, förväntas växa avsevärt.

Detta medför ökat behov av vatten, vilket i sin tur kräver bättre bortpumpning av spillvatten på effektivast möjliga sätt. Däremot finns det inte mer utrymme för installation av lösningar för spillvattenhantering än tidigare. Grundfos löser detta problem med prefabricerade avloppspumpstationer.

- Det var något av en huvudvärk, som Grundfos hjälpte oss att bli av med när de presenterade sina prefabricerade avloppspumpstationer. Det är en bra lösning för bostadsområden med enorm vattenförbrukning och litet utrymme, säger en representant för Heiqning Town Government i Shanghai om Grundfoslösningen, som kommer att hjälpa de 48 000 boende i området att bli av med sitt spillvatten.

Perfekt i trånga utrymmen
Den nya stadsdelen ligger vid Yangtze-flodens mynning, och läget vid vattnet är ytterligare en påverkande faktor, eftersom det begränsar utrymmet för byggnation. För en av avloppspumpstationerna fanns det till exempel bara ungefär 1 kvadratmeter att bygga på.

Vid tiden för uppförandet var projektet det första i sitt slag i Kina. Men i ett land där utrymmet i stora städer måste utnyttjas maximalt är möjligheterna oändliga.

- Det här projektet har visat sig vara en dörröppnare för oss, i och med att vi kunnat presentera en lösning med stor potential för den kinesiska marknaden. Detta var bara början. Just nu arbetar vi med att utvidga avloppsnätet i samma del av staden och vissa intilliggande områden i Shanghai, förklarar Terry Zhang, Sales Engineer vid Grundfos.

Grundfos levererade totalt tre olika avloppspumpstationer, kompletta med spillvattenpumpar och styrsystem.

För frågor eller ytterligare information, kontakta marknadschef Thomas Mjörnheim. tmjoernheim@grundfos.com eller 0708-92 23 38