Nytt fieldbus-koncept ger flexibel och säker kommunikation med Grundfos pumpar

Grundfos möjliggör fjärråtkomst och övervakning för enskilda pumpar och pumpsystem

Öppna och interoperabla databus-nätverk blir allt viktigare när det gäller övervakningssystem för pumpsystem. Grundfos erbjuder lösningar för kommunikation och styrning, vilka använder ett nytt fieldbus-koncept. Detta skapar optimal, flexibel och därmed kostnadseffektiv integrering av datakommunikation och fältenheter, som pumpar eller pumpsystem, i styrsystem.

Grundfos CIM/CIU
Grundfos CIM-modul (Communication Interface Module) och CIU-enhet (Communication Interface Unit) används för att ansluta Grundfosprodukter till fieldbus-nätverk av standardtyp. Kommunikationsgränssnitten CIM/CIU möjliggör datakommunikation via öppna och interoperabla nätverk som Profibus DP, Modbus RTU, LONWorks, BACnet MS/TP®, trådlöst via GSM/GPRS eller till systemet Grundfos Remote Management (GRM).

Eftersom Grundfos CIM/CIU klarar så många kommunikationsgränssnitt kan många olika pumpar anslutas till samma övervakningssystem. Dessa öppna kommunikationsstandarder erbjuder leverantörsoberoende, flexibla och säkra kommunikationslösningar som optimerar och skyddar investeringar, hela vägen till pumpanläggningen.

Den modulära konstruktionen är klar för framtida behov och baserad på standardiserade funktionsprofiler. Grundfos kommunikationsgränssnitt CIM/CIU är enkla att installera och köra igång. CIM-modulerna är tillsatsmoduler som tillåter kommunikation med E-pumpar 11 till 22 kW, inklusive nya Dedicated Controls för spillvattenpumpar. För Grundfos produkter som inte stöder tillsatsmodulerna CIM, som mindre E-pumpar, tryckstegringspumpar etc., finns CIU som monteras på vägg eller DIN-skena.

Inbyggda indikeringslampor anger status för det anslutna kommunikationsnätverket och underlättar igångkörningsfasen. CIU-serien har inbyggd spänningsförsörjningsenhet med spänningsområde från 24 till 240 V.

Förebyggande underhåll och fjärrstyrning
Med central dataövervakning utnyttjas möjligheterna med fjärrstyrning optimalt och pumpar och pumpsystem kan visualiseras. Tack vare den goda transparensen hos insamlade data kan operatörer optimera sina pumpsystem och utföra förebyggande underhåll. I exempelvis tryckstegringssystem finns data inte bara från styrenheten, utan också från varje ansluten pump.

Målet är att operatören snabbt och enkelt ska kunna kommunicera med anläggningsenheter via fieldbus-nätverk av standardtyp för att spara tid och pengar, till exempel genom att optimera varvtalsregleringen. Detta medför bättre rapportering, bättre tillgänglighet till anläggningen samt enkel och snabb analys och optimering av hela systemet.

Med Grundfos CIM/CIU-gränssnitt kan pumpar och pumpsystem integreras i SCADA-system, PLC:er och andra system för styrning och/eller övervakning.