Blygsam tillväxt för Grundfos första halvåret

13/10/2013

Blygsam tillväxt för Grundfos första halvåret

För pumpjätten Grundfos kännetecknades det första halvåret av fortsatt stagnation på många marknader. Företaget har dock upplevt positiv tillväxt, även om den ambitiösa tillväxt ledningen hade planlagt inte uppnåddes under första halvåret. Ledningen ser mer positivt på det andra halvåret och förväntar sig fortfarande att 2013 ska bli ännu ett bra år för Grundfos.

Status efter Grundfoskoncernens första sex månader av 2013 visar 3 % tillväxt och omsättning 1,47 miljarder EUR. Vinsten uppgår till 59 miljoner EUR.

”Pumpmarknaden är i bästa fall stagnerande, och i ljuset av det är vår måttliga tillväxt ytterst rimlig. Det första halvåret är alltid svagare än det andra för Grundfos, och vi hoppas att siffrorna för tillväxt, omsättning och vinst kommer att utvecklas positivt för helåret. Så här långt har marknadens utveckling inte varit gynnsam för oss. Vissa marknader går inte så bra som vi hade planerat. Halvårsresultatet är endast tillfredsställande”, säger Carsten Bjerg, VD och koncernchef.

De högsta tillväxtsiffrorna finns i Kina med 12 % och i de östeuropeiska länderna med 5 %, medan övriga asiatiska länder ligger lite efter plan och Västeuropa stagnerar.

”Vår globala försäljningsorganisation arbetar hårt på att finnas nära kunderna. Samtidigt övervakar vi kontinuerligt vår kostnadsnivå, anpassar verksamheten och håller ett öga på utgifterna. Allt är under kontroll och vi förväntar oss att resultatet för år 2013 kommer att visa tillfredsställande tillväxt för koncernen. Vi är glada att vår ekonomiska styrka är mer än intakt, med soliditet 66,2 % jämfört med 64,7 % efter det första halvåret förra året”, säger Carsten Bjerg.

Under det första halvåret har Grundfos invigt en ny fabrik i Serbien, öppnat ett nytt regionalt huvudkontor i Chicago och upprättat ett nytt säljbolag i Columbia.

Skriv ut pressreleasen här