Ny grön produkt levererar vatten till avlägsna områden

30/01/2013

Ny grön produkt

Med vår nya soldrivna frekvensomformare, Renewable Solar Inverter (RSI), kan många Grundfosprodukter nu drivas med solenergi. Därmed öppnas en stor ny marknad för produkter som kräver större vattenvolymer är pumpen SQFlex kan ge.

I takt med att priserna för solpaneler har sjunkit drastiskt har kundernas efterfrågan på stora vattenvolymer från soldrivna pumpar ökat kraftigt. Den soldrivna dränkbara pumpen SQFlex, som inte kan ge så mycket vatten som till exempel SP-pumpen, räcker därför inte längre till. Som en följd av detta har Grundfos tagit fram en soldriven frekvensomformare, Renewable Solar Inverter (RSI), som gör det möjligt att använda solpaneler som strömkälla och som är kompatibla med flera Grundfosprodukter. Detta gör att människor i avlägsna områden nu kan använda solens energi för att driva en SP-pump vars kapacitet klarar att leverera stora mängder dricksvatten.

- Renewable Solar Inverter (RSI) skapar helt nya affärsmöjligheter, eftersom vi nu kan leverera fler pumpar för mycket större projekt. Nu kan vi leverera en kombination av SP-pumpar och SQFlex-pumpar för storskaliga projekt, som blir allt vanligare världen över, säger Product Manager Geraldine Lin från GPMA Submersibles.

Vatten till 40 000 invånare
Nya RSI lanserades i januari 2013, men redan innan den började säljas har ett projekt i Tanzania visat att produkten har stor affärspotential. De som fått nytta av projektet är 40 000 invånare i ytterområdena av staden Moshi, som ligger vid foten av Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. 19 nya borrhål med SQFlex-pumpar och SP-pumpar, tillsammans med den nya frekvensomformaren, har ersatt dieseldrivna pumpar och gjort vattenförsörjningen både mer hållbar och betydligt billigare än tidigare.

- Nya RSI var den avgörande faktorn som gjorde att vi kunde ro hem projektet, eftersom det fanns behov av både små och stora vattenvolymer från olika borrhål. Jag tror att vårt nya projekt har en lysande framtid, eftersom vi nu kan lämna anbud på nästan alla typer av projekt i ökenområden där det inte finns något elnät, säger Tanzania Country Manager Reuben Kogi.

Enligt Geraldine Lin är projektet ett skolexempel på vad gröna produkter kan bidra med till Grundfos produktportfölj.

- Vi måste sluta betrakta soldrivna pumpar som något som bara används för välgörenhet i tredje världen. De ska också ses som en verklig affärsmöjlighet, som vi måste satsa hårt på under kommande år, säger hon.

FAKTA om Moshi-ordern
• 20 st SQFlex 5A-7
• 1 st SQFlex 11A-3
• 4 st SP 17-8
• 4 st RSI, Renewable Solar Inverter 5500

Skriv ut informationsbladet här