När USA fortfarande lider av den mest omfattande torkan på mer än ett halvsekel....

05/09/2012

Soldrivna SQFlex

När USA fortfarande lider av den mest omfattande torkan på mer än ett halvsekel, gör Grundfos lösningar livet lättare för många lantbrukare och ranchägare över hela landet.

Så här långt har 2012 varit det varmaste året som någonsin uppmätts i USA och värmen har minskat skörden av viktiga grödor som används till djurfoder. Myndigheterna har därför förklarat så mycket som en tredjedel av landets län som federala katastrofområden.

Det största skördebortfallet inträffar på gårdar som förlitar sig helt på regnvatten.
Många lantbrukare och ranchägare klarar dock torkan tack vare flera viktiga Grundfosprodukter.

De soldrivna SQFlex-produkterna är till exempel mycket populära i Texas och New Mexico. Faktum är att Grundfos partner i Amarillo leder den nationella försäljningsligan för SQFlex. Trevor Lain är Grundfos distriktssäljchef för grundvatten i syd och väst.

”Sakta men säkert ser jag att allt fler solpaneler ersätter den gamla vindkraftstekniken”, säger han.

Soldrivna pumpar får jobbet gjort
I en stat där det är gott om sol och ont om vatten är det lätt att förstå varför man sätter värde på Grundfos SQFlex. Det är en miljövänlig lösning för vattenförsörjning som är försedd med en permanent magnetmotor, vilket gör att energin från naturen utnyttjas effektivt. SQFlex är perfekt för områden med vattenbrist och otillförlitlig energiförsörjning. Den har solpaneler och vindturbiner som anpassas till alla väderförhållanden.

”Vid så allvarlig torka som den vi upplever i år torkar de befintliga ytvattentäkterna upp och försvinner”, säger Alan Bixler, specialist på vattensystemprodukter vid Grundfos North America. ”Små vattendrag och gårdsdammar, som ofta används för att vattna betande djur, är inte längre tillgängliga som vattenkällor”, tillägger han. ”Lantbrukare och ranchägare tvingas flytta sina djur till överbetade marker eller att minska antalet djur”, förklarar Alan Bixler.

Perfekt för avlägsna områden
I många fall är inte elnätet utbyggt i närheten av dessa betesmarker, eftersom det är extremt dyrt att dra fram el i avlägsna områden. Det är det som gör Grundfos SQFlex till en mycket bra lösning.

”Om det går att borra en brunn på eller nära betesmarken kan man installera ett SQFlexsystem och omedelbart få vattenförsörjning utan att hjälp av elbolagen. Det gör att lantbrukaren kan utnyttja betesmarken bättre, reducera överbetningen och föda sina djur. Eftersom SQFlex använder solpaneler som energikälla blir det inga löpande energikostnader efter den initiala investeringen”, säger Alan Bixler.

Texas är en av de torraste staterna i landet. Förra året rådde extrem eller exceptionell torka i 97 % av staten – och i år är det ännu torrare.

Men även i andra delar av landet underlättar många andra Grundfosprodukter lantbrukarnas kamp mot värmen och torkan. Dessa produkter är bland annat Grundfos CRFlex, Grundfos MP1, Peerless vertikalmonterade turbopumpar samt Grundfos dränkbara pumpar.