MAGNA3 - framtidens pump

magna 3
Klassens bästa EEI

 

Klassens bästa EEI

Med ett genomsnittligt EEI för serien på bara 0,18 har cirkulationspumpserien MAGNA3 för kommersiella byggnader marknadens högsta verkningsgrad.

Detta gör att den inte bara ligger före planerad europeisk lagstiftning, utan också före gällande
EEI-riktvärde på 0,20 för klassens bästa teknik.

Kombinationen av branschledande EEI och Grundfos välkända driftsäkerhet gör MAGNA3 till ett
mycket lockande alternativ för alla som är intresserade av låga livscykelkostnader och snabb återbetalning av sin investering.

Kombinationen av verkningsgrad och komfort är möjlig tack vare Grundfos intelligenta reglertyp
AUTOADAPT.

AUTOADAPT anpassar kontinuerligt driften till den proportionella tryckkurva som ger bästa verkningsgrad, utan att kompromissa med komfortkraven. Tack vare denna fabriksinställning slipper
man i 80 % av alla installationer att göra manuella inställningar.

Som standard är AUTOADAPT inställt till en proportionell tryckkurva med ett börvärde på 55 % av pumpens max.tryck. Om systemet når max.kurvan följer driftspunkten denna kurva och skapar en ny proportionell tryckkurva, baserad på en ny systemdriftspunkt. Därefter börjar processen om från början.

Produktprogram och applikationer

Produktprogram och applikationer

 

Kapacitetsöversikt
Kapacitetsöversikt, MAGNA3 – enkelpumpar, dubbelpumpar, gjutjärn, rostfritt

Det utökade produktprogrammet gör att det nu är mycket enklare att hitta rätt MAGNA3 för varje driftspunkt.

 

MAGNA3 är en komplett pumpserie med fler än 150 olika cirkulationspumpar, i enkel- och dubbelpumpsutförande, av gjutjärn eller rostfritt stål. Max. lyfthöjd har ökats till 18 m och max. flöde till 70 m3/h. Körs dubbelpumpar med full kapacitet blir kapacitetsområdet ännu större. Denna
utökning av serien gör att det nu är mycket enklare att hitta rätt MAGNA3 för varje driftspunkt.

Liksom sin föregångare passar MAGNA3 för värme- och kylapplikationer liksom för cirkulationssystem
för tappvarmvatten i hushåll. Den är konstruerad för att klara vätskor ned till -10 °C, vilket också gör den lämplig för både krävande industriella applikationer och jordvärmesystem.

Dessutom är vätsketemperaturen (-10 till 110 °C) oberoende av omgivningstemperaturen (0 till 40 °C), eftersom elektroniken numera är luftkyld.

 

Uppgradering av komponenter

Uppgradering av komponenter

Sprängbild av MAGNA3
Sprängbild av MAGNA3, som visar komponenterna från produktbroschyren för MAGNA3

Pumphjul, pumphushydraulik och motor i MAGNA3 är optimerade med hjälp av flödesanalys
och utvecklingsverktyg som använder 3D-teknik. Det nya pumphjulet är konstruerat för högre
varvtal och är tillverkat av kompositmaterial. Även pumphjulsbladen har förbättrats och har tredimensionell form med dubbelkrökta blad, i stället för tvådimensionell form med enkelkrökta blad.

Permanentmagnetrotorn eliminerar eftersläpning mellan rotorn och den kompakta statorns elektriska
fält och ger mycket stort vridmoment med låg effektförbrukning.

Ett nytt spaltrör av kolfiberarmerat kompositmaterial minimerar effektförlusterna och bidrar till högre energieffektvitet.

Infällda statorlindningar gör att man slipper den värmeförlust som förekommer i pumpar med för
mycket koppar utanför järnkärnan.

Grundfos egenutvecklade integrerade differenstryckgivare förbättrar verkningsgraden genom
mycket exakta flödesuppskattningar.

Luftkylning av kraftelektroniken utökar pumpens vätsketemperaturområde till -10 till 110 °C.
Förbättrat I/O-paket med en analog ingång (0-10 V eller 4-20 mA) (inbyggd spänningsförsörjning),
två individuellt komfigurerbara reläutgångar och tre digitala ingångar.

CIM-modulplats möjliggör direkt anslutning till BMS-gateway utan externa maskinvarukomponenter
med egna protokoll.

En komplett lista över komponentuppgraderingarna hos MAGNA3 finns i produktbroschyren, som finns här (http://www.grundfos.com/products/find-product/magna3.html)

Flödesbegränsning och energimätare

Flödesbegränsning och energimätare

pump, strypventil, energimätare
3 symboler från produktbroschyren – pump, strypventil, energimätare

Flödesbegränsning och energimätare 3 symboler från produktbroschyren – pump, strypventil, mätare
Två av de nya funktionerna hos MAGNA3 hjälper till att göra systemet mindre komplext och gör
MAGNA3 till mer än en pump.

FLOWLIMIT-funktionen och den nya reglertypen FLOWADAPT (AUTOADAPT med en max.gräns för
flöde) gör att du kan ställa in flödesbegränsningar för MAGNA3-pumpen. Detta ger bättre total
energieffektivitet och eliminerar behovet av strypventiler i system där MAGNA3 används som
tryckstegringspump.

Oavsett reglertyp gör FLOWLIMIT-funktionen att man slipper balansera börvärdet – pumpen kommer
aldrig att överskrida det angivna max.flödet.

MAGNA3 har också en inbyggd energimätare, som kan övervaka värmefördelningen i systemet
samt energiförbrukningen, för att undvika onödiga energikostnader, orsakade av obalans i systemet.
Därmed undviks kostnaden för att installera en separat energimätare i systemet.

Energimätarfunktionen kräver installation av en extern givare för vätsketemperaturen i returledningen.
Den inbyggda energimätaren är ett utmärkt verktyg för systemoptimering, men kan inte användas
för fakturering.

Mobil styrning

Mobil styrning

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Översikt – iPhone, Android, iPod touch + dongel

Som alla andra elektroniska pumpar från Grundfos kan MAGNA3 övervakas och styras med hjälp
av appen Grundfos GO, som kan laddas ned kostnadsfritt från App Store och Google Play.

Grundfos GO ger dig intuitiv trådlös pumpstyrning och full åtkomst till alla Grundfos onlineverktyg var du än befinner dig.

För att kunna utnyttja appen fullt ut behöver du ett passande mobilgränssnitt (dongel) för din
iPhone eller Android Smartphone. Om du inte har en Smartphone erbjuder Grundfos styrenheten Grundfos GO, som är en komplett lösning för iPod Touch.

Grundfos GO ger dig intuitiv trådlös pumpstyrning och full åtkomst till alla Grundfos onlineverktyg var du än befinner dig.

Med Grundfos GO kan du namnge enskilda pumpar, för att underlätta hanteringen. Och vid anläggningar där flera pumpar styrs med Grundfos GO gör den inbyggda blinkfunktionen på pumpdisplayen att du enkelt ser vilken pump enheten kommunicerar med.

Du får också realtidsdata från pumparna direkt till skärmen, inklusive driftspunkter, datahistorik, effektförbrukning, pumpvarvtal och temperatur.

Alla dessa data kan enkelt samlas in i samband med rapportering, tack vare den inbyggda PDF-generatorn. PDF-rapporterna kan delas med andra, skickas till din egen e-postadress eller skrivas
ut när du kommer tillbaka till kontoret.


    Facebook Twitter LinkedIn