Hyflux och Grundfos ingår strategiskt partnerskap

03/05/2013

Hyflux och Grundfos ingår ett strategiskt partnerskap för att utveckla ett standardiserat membranbaserat UF-undersystem för industriell användning.

Hyflux Membrane Manufacturing (S) Pte Ltd (HMM), den membrantillverkande grenen av företaget Hyflux Ltd, som tillverkar integrerade vattenlösningar, och Grundfos Holding A/S (Grundfos), en av världens ledande pumptillverkare, slår ihop sitt kunnande och sin expertis för att utveckla ett standardiserat, membranbaserat ultrafiltrerings(UF) undersystem för behandling av dagvatten och grundvatten.

Samarbetet kommer att innebära att båda företagen kan utöka sina nuvarande lösningar till att omfatta standardiserade undersystem för systemtillverkare och OEM-kunder.

De båda företagen kommer att utnyttja sin ledande ställning inom respektive område, som konstruktion och leverans av avancerade, nyckelfärdiga lösningar för vattenbehandling och pumpning samt givare och styrenheter, i utvecklingen av UFundersystemet. Systemet kommer att kunna hantera olika typer av matarvatten.

HMM och Grundfos har beslutat att formalisera sitt samarbete efter en tids gemensamt konceptualiseringsarbete och initiala provningsfaser.

Skriv ut pressreleasen här.