Cirkulationspumpen GRUNDFOS ALPHA2: Bäst i test!

18/10/2013

Cirkulationspumpen Grundfos ALPHA2 - Bäst i test

ALPHA2 från Grundfos kom på första plats i ett test utfört av tyska teknikkonsultföretaget TÜV Süd

Cirkulationspumpen GRUNDFOS ALPHA2 är det bästa valet för energieffektivitet, med den lägsta energiförbrukningen. Detta blev slutsatsen när det välrenommerade tyska teknikkonsultföretaget TÜV Süd nyligen genomförde en jämförelse av några av de vanligaste cirkulationspumparna för en- och tvåfamiljshus.

- Att komma på första plats i ett test utfört av ett välkänt provningsinstitut som TÜV är en bekräftelse på vårt utvecklingsarbete, säger Frank Wiehmeier, Säljdirektör vid Grundfos i Tyskland, och förtydligar:

- Ansvarstagande energianvändning är en av Grundfos kärnvärderingar och prioriteras högt i vår produktutveckling. I ALPHA2 implementerade vi allt som för närvarande är tekniskt möjligt och rimligt inom det här segmentet. Vi ville sätta en ny standard. TÜV:s test visar att vi har lyckats.

ALPHA2:s energieffektivitet beror delvis på konsekvent optimering av motorkonstruktion och hydraulik samt delvis på ett mycket avancerat reglersystem, AUTOADAPT. Detta reglersystem ger avsevärt lägre energiförbrukning genom att registrera det faktiska mönstret för energiförbrukning i en byggnad och utifrån det styra pumpen så att den enbart arbetar när det behövs.

FAKTA:
· Cirkulationspumpar av två olika storlekar testades, ALPHA2 25-40 180 och ALPHA2 25-60 180.

· Utgående från 5000 driftstimmar förbrukar cirkulationspumparna 44 respektive 74 kWh årligen.

· De två modeller som testades av TÜV har ett energieffektivitetsindex (EEI) på 0,15 respektive 0,16, vilket överträffar både nu gällande och kommande krav enligt EuP-direktivet.

· Med fler än 3 miljoner sålda enheter är ALPHA2 den bäst säljande våtlöpande cirkulationspumpen i världen.

Läs mer om NYA ALPHA2 här

Skriv ut pressreleasen här