Grundfoskoncernen ska spara stora mängder vatten

16/10/2013

Grundfoskoncernen ska spara stora mängder vatten

Grundfos franska tillverkningsföretag har introducerat en metod som kan göra det möjligt för koncernen att ta ett stort steg framåt mot de besparingsmål som anges i företagets vattenstrategi.

2025 ska, enligt den nya vattenstrategin, koncernens vattenförbrukning minst ha halverats jämfört med 2008. Denna målsättning hade ännu inte definierats när det franska tillverkningsföretaget redan 2004 introducerade en metod som reducerade deras vattenförbrukning med så mycket som 90 %. Om denna metod introduceras i resten av koncernen, uppskattar man att den totala vattenförbrukningen kommer att minska med nästan en tredjedel.

Olja separeras från vatten
Metoden är mycket enkel och går ut på att återanvända vatten, som förorenats med 3-5 % olja under gjutningsprocessen.

Sabine Muller, Health, Safety and Environment Manager vid det franska tillverkningsföretaget, förklarar att det förorenade vattnet tidigare skickades för behandling till ett företag som är specialiserat på just denna typ av spillvatten.

– Men sedan 2004, när vi installerade en anläggning som destillerar vattnet här vid fabriken, har vi inte behövt skicka allt vatten till behandling, utan bara en liten, koncentrerad mängd. Resten av vattnet kan återanvändas, och därmed har företagets totala vattenförbrukning minskat med imponerande 90 %, förklarar Sabine Muller.

Stor potential
Tom Palle Hansen, Senior Facility Management Consultant, uppskattar att det skulle gå att spara stora mängder vatten om den franska metoden spreds till de övriga tillverkningsföretagen i koncernen.

– I princip kan metoden användas överallt där kylvatten blandas med smörjmedel – till exempel i komponenttvättar och i samband med alla slags bearbetningsmaskiner, som t.ex. fräsmaskiner. Min uppskattning är att vi skulle kunna spara omkring 30 % av allt det vatten som används i produktionen inom hela koncernen, säger han.

Varje droppe räknas
Enligt Tom Palle Hansen är denna metod mycket bra för miljön. Det beror först och främst på att den sparar vatten, men också på att det externa spillvattenföretaget använder betydligt mindre energi för spillvattenbehandlingen, eftersom volymen blir betydligt mindre.

Helle Nystrup, Senior Engineer of Group Environment, Health and Safety, hoppas att det goda exemplet från Frankrike kommer att sprida sig som ringar på vattnet.

- Jag vet att ett liknande initiativ inletts i Ungern och fler är förmodligen på väg. Det är bra, eftersom varje vattendroppe vi kan spara räknas. Samtidigt är det viktigt att de initiativ som lanseras för att spara vatten är så energieffektiva som möjligt, så att vi inte minskar ett miljöproblem samtidigt som vi förvärrar ett annat.

Helle Nystrup lägger till att det finns ett antal uppenbara lösningar för att spara vatten. Enligt henne kan de identifieras med en enkel metod, som presenterades vid koncernens EHS-konferens i maj.

Skriv ut pressreleasen här