Grundfos introducerar en avloppspump med ny unik teknologi

12/07/2012

S-tube

S-tube – ett helt nytt pumphjul som är en kombination av ny teknologi, hög verkningsgrad och driftsäkerhet

Grundfos nya pumphjul, S-tube, är lösningen på en svår utmaning. Där avloppspumpar tidigare har kompromissat mellan stor fri passage för hög driftsäkerhet och hög verkningsgrad för låga drifts-kostnader, har Grundfos nu med en helt ny teknologi konstruerat en pump som säkrar låga kost-nader för drift och underhåll.

”I takt med att befolkningen växer, blir energieffektiv hantering av avloppsvatten alltmer avgör-ande. Med vårt nya pumphjul kan vi erbjuda kunderna en unik lösning när nya pumpsystem och lösningar för avloppsvatten ska anläggas”, sa Peter Røpke, Group Executive Vice President för Business Development när nya S-tube presenterades för första gången på IFAT-mässan tidigare i år.

En komplett produkt                                                                                                 

S-tube finns redan på den svenska marknaden som en del av en helt ny pumpserie: SE/SL, 9-30 kW. Under andra halvåret 2012 kommer S-tube i mindre pumpstorlekar. Den resterande delen av produktserien kommer löpande att utökas med åtskilliga storlekar och modeller.

Utöver den unika kombinationen av stor fri passage och hög verkningsgrad är pumpen utrustad med Grundfos energieffektiva motorteknologi, Blueflux, och lever därmed redan upp till de krav på verkningsgrad som förväntas bli standard för avloppspumpar under kommande år. Dessutom har mycket stort arbete lagts ner på konstruktionen för att förenkla arbetet vid service.

Kombinerar man Grundfos avloppspumpar med Grundfos styr- och övervakningssystem får man den intelligenta AutoADAPT-funktionen som själv automatiskt säkrar optimal drift även under växlande förhållanden.

Grundfos har konstruerat en mycket attraktiv och konkurrenskraftig produkt som kommer att passa in i många olika applikationer och som kommer att vara det självklara valet när avlopps-projekt i alla storlekar ska föreskrivas i framtiden.

Några av fördelarna med de nya SE/SL-pumparna (9-30kW)

  • Klass H isolering
  • Energieffektiva
  • Patenterad kabelgenomföring
  • Slutet kylsystem
  • Enkel att hålla ren
  • SmartTrim-system
  • Servicevänlig

Läs mer om de nya avloppspumpar SE och SL här

Broschyr:  Serie SE och SL 0,9-30 kW