Grundfos ingår grönt samarbete med studenthem i Århus

08/11/2012

Grundfos ingår grönt samarbete med studenthem i Århus

Ett helt nytt studenthem, kallat Grundfos Dormitory, i danska Århus, är inte bara bostad för fler än 200 studenter. Det är också ett levande laboratorium, där Grundfos kan prova nya, energisparande teknologier i verklig miljö – och samla värdefull kunskap om metoder för att minimera vatten- och energiförbrukningen i 12-våningsbyggnaden.

När Grundfos ombads att gå in i studenthemsprojektet, accepterade man omgående. Byggnaden uppfyller inte bara den ambitiösa lågenergiklassen 2015, som kräver 25 % lägre energiförbrukning jämfört med standardernas föreskrifter. Studenthemmets styrelse engagerar sig också för att reducera energiförbrukningen till ett absolut minimum under kommande år, genom att involvera de boende.

Grundfos har försett studenthemmet med givare och övervakningssystem för ingående övervakning och analys av byggnadens prestanda. Varje lägenhet har flera givare, som dygnet runt övervakar den boendes förbrukning av vatten och energi. Uppskattningsvis kommer mer än 1 terabyte data att samlas in och kontinuerligt analyseras för att möjliggöra val och implementering av ny energisparande teknik.

Detta är första gången Grundfos har möjlighet att övervaka en hel byggnad – som dessutom har en testpanel bestående av fler än 200 studenter. Det första året ägnas åt övervakning och analys för att fastställa grundnivån för byggnadens energiförbrukning. Under det andra driftåret kommer de boende att aktivt engageras och motiveras att ändra sitt beteende i samband med energiförbrukning. Data rörande både förbrukning och komfort samlas kontinuerligt in, för att verkan av optimeringssatsningarna ska kunna observeras och dokumenteras.

När Grundfos har skaffat solid kännedom om byggnadens prestanda, kommer man att inleda implementering av nya initiativ och ny teknik. Med kontinuerlig övervakning och analys väntar sig Grundfos kunna samla värdefull kunskap om metoder att minimera vatten- och energiförbrukningen i studenthemmet. Kunskap som kommer att bli till nytta även för andra gröna byggprojekt världen över.

Om Grundfos Dormitory
Grundfos Dormitory ägs av en fristående institution, grundad av Aarhus School of Engineering och Aarhus School of Machine Engineering. Det 12 våningar höga huset består av 159 lägenheter och är hem för 206 studenter. Studenthemmet öppnades officiellt i oktober 2012.

För frågor eller ytterligare information, kontakta marknadschef Thomas Mjörnheim: tmjoernheim@grundfos.com eller 0708-92 23 38